For bestilling online

Transportecas bestillingsbetingelser

Når du bestiller transporttjenester på Transportecas portal, godtar du også våre bestillingsbetingelser. Les videre for å lære mer.

I tillegg til følgende gjelder Transportecas standardvilkår for alle Transportecas tjenester.

Prisen dekker hele transporten som beskrevet ovenfor, og Transporteca garanterer at det ikke vil være ytterligere transportrelaterte omkostninger, under forutsetning av at alle opplysninger i reservasjonen er korrekt.

Det er ditt ansvar å sikre at krevende eksport- og importlisenser er tilgjengelige og gyldige. Skulle dette ikke være tilfellet, kan Transporteca eller speditøren i visse tilfeller hjelpe. En slik bistand er dog ikke medregnet i ovenstående pris.

Du bekrefter at varene du sender med denne bestillingen ikke er farlige, temperaturstyrte eller tilsvarende farlige for fraktprosessen, med mindre det er en spesifikk og separat avtale med Transporteca.

Hvis du betaler via bankoverføring, vil reservasjonen kun bli bekreftet når Transporteca har mottatt din betaling. Skulle Transporteca ikke motta din betaling i tide, blir din reservasjon annullert og eventuelt mottatte betalinger vil bli refundert.

Skulle du bli nødt til å endre reservasjonen, kan dette arrangeres med Transporteca. Dette kan dog medføre ytterligere omkostninger.

Hvis du senere har bruk for å annullere reservasjonen, skal dette arrangeres med Transporteca. En full, eller delvis, refusjon vil i så fall bli diskutert mellom deg og Transporteca.

Hvis du har spørsmål eller er utilfreds med tjenesten du har mottatt, vennligst kontakt oss direkte via chat, telefon eller e-post. Vi er her for å hjelpe deg. Vårt telefonnummer er +47 23 96 67 00 og vår e-post er [email protected]