Transporteca

Retningslinjer for personvern

Personvernerklæring for besøkende på nettstedet, Registrerte brukere, Private kunder, Bedriftskunder, Kunder i privat sektor og Brukere av kundeservice i forhold til Kjøp av transport.

Versjon 1.0
Sist revidert og oppdatert 25. mai 2018

Personvern ved kjøp av transport

Som en del av vår virksomhet samler Transporteca inn personopplysninger som skal brukes i vår prosess ved Kjøp av transport. Formålet med denne prosessen er å levere den beste servicen til våre besøkende og kunder ved søk etter informasjon om transport av varer, informasjon om priser for transport av varer, bestilling av transport av varer og mottak av transport av varer varer og relaterte tjenester. Spesielt gjelder dette innhenting av personpplysninger til følgende personer:

 • Besøkende på nettstedet
 • Registrerte brukere
 • Private kunder
 • Forretningskunder
 • Kunder i offentlig sektor

Disse retningslinjenene beskriver hvordan Transporteca samler  inn personopplysninger, formålet med disse personopplysningene og hvordan Transporteca behandler denne type informasjon.

Disse retningslinjene inneholder lovbestemte opplysninger om hvordan Transporteca innhenter personopplysninger. Her vil du finne informasjon om dine rettigheter som registrert person. Hvis du som Besøkende på nettstedet, Privat kunde, Forretningskunde eller Kunde i offentlig sektor har spørsmål om behandlingen av opplysningene dine, eller ønsker om å håndheve dine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen, vennligst kontakt Transporteca ved å bruke kontaktinformasjonen du finner i disse retningslinjene.

Innhenting av opplysninger

Transporteca innhenter personopplysninger relatert til Besøkende på nettstedet, Registrerte brukere, Private kunder, Bedriftskunder, Kunder i offentlig sektor og Brukere av kundeservice. Disse personopplysningene er kategorisert som:

For Besøkende på nettstedet

 • Online Identifikator/Cookies

For Registrerte brukere

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnnummer
 • Type kunde (forretning, privat eller offentlig)
 • Foretrukket valuta

For Private kunder

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer

For Forretningskunder

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Firmanavn og organisasjonsnummer

For Kunder i offentlig sektor

 • Email
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Offentlig institusjon eller EAN-nummer (eller lignende)

For Brukere av kundeservice

 • Email
 • Navn
 • Telefonnummer (valgfritt)

Transporteca innhenter informasjon direkte fra den registrerte personen/deg via følgende metoder: Oppgitt på vår nettside, email, telefon og chat

Innhenting av opplysninger foregår kun etter samtykke fra deg som registrert person, og slik samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å velge bort epostkommunikasjon i profilen din på vår nettside, slette profilen din eller kontakte Transporteca via chat, e-post eller telefon.

Når samtykke er trukket tilbake, blir enhver fremtidig behandling av personopplysninger innenfor samtykkeområdet avsluttet.

Formålet med innhenting av personopplysninger

Transporteca behandler personopplysninger til følgende formål

For Besøkende på nettstedet

 • Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt
 • Forbedre og tilpasse brukeropplevelsen din i forbindelse med Kjøp av transport

For Registrerte brukere

 • Identifisere en person
 • Kommunikasjon relatert til transport av dine varer
 • Markedsføring (valgfritt)

For Private kunder

 • Identifisering av en person
 • Kommunikasjon relatert til transport av dine varer
 • Levering av transportløsninger

For Forretningskunder

 • Identifisering av en person
 • Kommunikasjon relatert til transport av dine varer
 • Levering av transportløsninger

For Kunder i offentlig sektor

 • Identifisering av en person
 • Kommunikasjon relatert til transport av dine varer
 • Levering av transportløsninger

For Brukere av kundeservice

 • Identifisering av en person
 • Forbedre og tilpasse kundeservicen ut fra din registrerte transporthistorikk
 • Kommunikasjon relatert til transport av dine varer
 • Kommunikasjon relatert til generell kundeservice

Hvis formålet med selskapets behandling av personopplysninger endres, vil dette bli formidlet til den registrerte / deg før slike endringer trer i kraft. Slik kommunikasjon vil i de fleste tilfeller bestå av en oppdatering av disse retningslinjene.

Sletting av personlige opplysninger

Transporteca beholder personopplysninger relatert til besøkende på nettstedet, Registrerte brukere, Private kunder, Bedriftskunder, Kunder i offentlig sektor og Brukere av kundeservice. Personopplysninger slettes på det tidspunkt når formålet med behandlingen av personopplysninger er fullført.

For Besøkende på nettstedet, Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt

 • Online Identifikator/Cookies: Vil ikke bli slettet

For Registrerte brukere, Identifisering av en person

 • Email: Vil ikke bli slettet

For Registrerte brukere, Prissetting og beregning av MVA

 • Adresse: Vil ikke bli slettet
 • Kundetype (forretning, privat eller offentlig): Vil ikke bli slettet

For Registrerte brukere, Kommunikasjon relatert til transport av varene dine

 • Telefonnummer: Vil ikke bli slettet

For Registrerte brukere: Markedsføring

 • Email: Beholdes inntil samtykket trekkes tilbake
 • Navn: Beholdes inntil samtykket trekkes tilbake

For Private kunder: Identifisering av en person

 • Email: Vil ikke bli slettet

For Private kunder, Kommunikasjon relatert til transport av varene dine

 • Email: Vil ikke bli slettet
 • Navn: Vil ikke bli slettet

For Private kunder, Leveranse av transportløsninger

 • Navn: Vil ikke bli slettet
 • Adresse: Vil ikke bli slettet
 • Telefonnummer: Vil ikke bli slettet

For Forretningskunder, Identifisering av en person

 • Email: Vil ikke bli slettet

For Forretningskunder, Kommunikasjon relatert til transport av varene dine

 • Email: Vil ikke bli slettet
 • Navn: Vil ikke bli slettet

For Forretningskunder, Levering av transportløsninger

 • Navn: Vil ikke bli slettet
 • Adresse: Vil ikke bli slettet
 • Telefonnummer: Vil ikke bli slettet
 • Firmanavn og organisasjonsnummer: Vil ikke bli slettet

For Kunder i offentlig sektor, Identifisering av en person

 • Email: Vil ikke bli slettet

For Kunder i offentlig sektor, Kommunikasjon relatert til transport av varene dine

 • Email: Vil ikke bli slettet
 • Navn: Vil ikke bli slettet

For Kunder i offentlig sektor, Levering av transportløsninger

 • Navn: Vil ikke bli slettet
 • Adresse: Vil ikke bli slettet
 • Telefonnummer: Vil ikke bli slettet
 • Offentlig institusjon og EAN-nummer (eller lignende): Vil ikke bli slettet

For Brukere av kundeservice, Identifisering av person

 • Email: Vil ikke bli slettet

For Brukere av kundeservice, Kommunikasjon relatert til transport av varene dine

 • Navn: Vil ikke bli slettet
 • Telefonnummer: Vil ikke bli slettet

Bruk av behandlede opplysninger

Transporteca bruker leverandører og underleverandører i behandling av personopplysninger. Slike «data processors» administrerer kun opplysninger i henhold til instruksjoner fra Transporteca. Transporteca bruker følgende databehandlere i forhold til å oppfylle ovennevnte formål med behandling av personopplysninger.

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk
 • Myphone

Tredjelands databehandlere

Transporteca anvender databehandlere i land utenfor EU. Disse databehandlerne er:

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk

Transporteca har tatt skritt for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger hos enhver databehandler utenfor EU. Vi bruker bare databehandlere som kan dokumentere bruken av personopplysningene og hvordan de er beskyttet.

Dokumentasjonen består av en personopplysningserklæring, samt en databehandleravtale.

Overdragelse av personopplysninger

I visse tilfeller overfører Transporteca personopplysninger til en tredjepart. Nedenfor beskriver vi hvilke personopplysninger blir overført til hvilken tredjepart.

For Besøkende på nettsiden

 • Statistisk informasjon for å forbedre nettsiden vår: Google, Amazon Web Service

For Registrerte brukere

 • Identifisering av en person: Amazon Web Service
 • Prissetting og MVA-kalkulering: Amazon Web Service
 • Kommunikasjon relatert til transport av varene dine: SendGrid
 • Markedsføring (valgfritt): MailChimp

For Private kunder

 • Identifisering av en person: Amazon Web Service
 • Kommunikasjon relatert til transport av varene dine: SendGrid
 • Leveranse av transportløsning: Amazon Web Service, Leverandører av transporttjenester (som definert nedenfor), Forsikringsselskap (definert nedenfor)

For Forretningskunder

 • Identifisering av en person: Amazon Web Service
 • Kommunikasjon relatert til transport av varene dine: SendGrid
 • Leveranse av transportløsning: Amazon Web Service, Leverandører av transporttjenester (som definert nedenfor), Forsikringsselskap (definert nedenfor)

For Kunder i offentlig sektor

 • Identifisering av en person: Amazon Web Service
 • Kommunikasjon relatert til transport av varene dine: SendGrid
 • Leveranse av transportløsning: Amazon Web Service, Leverandører av transporttjenester (som definert nedenfor), Forsikringsselskap (definert nedenfor)

For Brukere av Kundeservice

 • Identifisering av en person: Amazon Web Service
 • Kommunikasjon relatert til transport av varene dine: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone
 • Kommunikasjon relatert til generell kundeservice: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone

Når du bestiller en transportløsning på vår nettside, vil Transporteca overføre personlige opplysninger til de spesifikke leverandørene av transporttjenester som benyttes til levering av transport av dine varer samt til forsikringsselskaper hvis transportforsikring er inkludert i bestillingen.

 • Leverandører av transporttjenester: DB Schenker, Panalpina, Strait Air, TNT, UPS, FedEx, Freja, DSV, Dimotrans, iContainers, Atlas Forwarding, Holland & Stockford, Leman, IAT, Bennys Transportfirma, JMJ Transport & Flytning, Pakke.dk, Yoyo, Vanguard, Shipco, MKP Spedition
 • Forsikringsselskap: First Marine

Når du bestiller en transportløsning, vil dine personlige opplysninger kun bli delt med de spesifikke tjenesteleverandører og forsikringsselskap som er involvert i din spesifikke transportløsning.

I tillegg til overstående vil personopplysninger kun bli avslørt i tilfeller der Transporteca er pålagt å gjøre det ved lov, inkludert overholdelse av forskrifter / retningslinjer for personvern og landsspesifikke personopplysninger.

Den registrertes rettigheter

I henhold til personvernreglene og EUs personverndirektiv har den registrerte («du») visse rettigheter med hensyn til de personopplysninger som Transporteca har innhentet i forhold til din person. Disse rettighetene er:

Rett til tilgang – Du har, under visse forhold, rett til å få tilgang til opplysningene som Transporteca lagrer om din person.

Rett til å korrigere feil i opplysninger – Du har rett til å korrigere feil eller mangler i opplysningene som Transporteca har vedrørende din person.

Rett til sletting – Du har, under visse forhold, rett til å be om sletting av opplysninger knyttet til din person. Vær oppmerksom på at denne rettigheten ikke gjelder for de fleste juridiske behandlinger av personopplysninger. Hvis du har samtykket i behandlingen av dine personopplysninger, kan du trekke tilbake dette samtykket, hvorav relaterte data slettes.

Rett til begrenset behandling – I visse tilfeller har du rett til å avbryte behandlingen av dine personlige opplysninger. Dette vil gjelde dersom det stilles spørsmål til nøyaktigheten av opplysningene, hvis du vil ha en kopi av ulovlig behandlede opplysninger og dermed ikke vil ha disse slettet, hvis du har behov for at opplysningene dine lagres lenger enn Transportecas formål tillater det, eller hvis du bestrider selskapets rett til å behandle opplysningene dine og en slik tvist er ikke avgjort.

Rett til dataportabilitet – I visse tilfeller har du rett til å motta de personlige opplysningene Transporteca har samlet om deg i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format for overføring av dine personlige opplysninger til en annen datakontrollør.

Rett til innsyn – Du kan, i noen tilfeller, motsette deg behandlingen av dine personlige opplysninger. Hvis du protesterer mot behandlingen av opplysningene dine, blir disse ikke lenger behandlet med mindre det er vesentlige legitime grunner til dette, eller behandlingen er nødvendig for å avgjøre eller forsvare et juridisk krav. Hvis opplysningene dine behandles til bruk i direkte markedsføringsformål, kan du, når som helst, motsette deg dette, noe som resulterer i en avslutning av slik behandling.

Bruk av dine rettigheter

EUs personvernforordning og / eller lokal lovgivning regulerer dine rettigheter knyttet til personvern. Disse rettighetene er ikke absolutte rettigheter, men rettigheter du kan utøve avhengig av hvordan personopplysninger behandles av Transporteca.

Skulle du ønske å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, vennligst send din forespørsel via Transportecas kontaktperson, ved å bruke kontaktinformasjonen i disse retningslinjene.

Transporteca vil vurdere individuelle henvendelser så snart som mulig.

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger til en ekstern myndighet skal slike klager sendes til tilsynsmyndighetene i ditt hjemland. I Norge vil det være Datatilsynet.

Automatiske avgjørelser og profilering

Transporteca kan bruke de registrerte personopplysningene til profilering eller som grunnlag for automatiske avgjørelser.

Opplysningene som brukes til automatiske avgjørelser, er som følger: Adresse, Kundetype (bedrift, privat eller offentlig), Foretrukket valuta

Dataene som oppbevares og brukes til basisprofilering er som følger: Kundetype (bedrift, privat eller offentlig)

Automatiske avgjørelser og profilering vil kun bli brukt til å identifisere relevante transportalternativer og tilpasse vår kommunikasjonen med deg.

Hvis du ikke ønsker å bli underlagt automatisk beslutninger eller profilering, kan du kontakte Transportecas kontaktperson i henhold til disse vilkårene med ønske om menneskelig inngrep for på den måten å bekjempe de automatiske avgjørelsene og / eller profilering.

Google AdWords

Dette nettstedet bruker Google AdWords for målrettede annonser på tredjeparts nettsteder
(inkludert Google) for besøkende på nettstedet. Det betyr at vi annonserer til tidligere besøkende som har fullført en oppgave på nettstedet vårt, for eksempel å søke etter transport eller bestille transport. Dette kan være i form av en annonse på Googles søkeresultatside, eller et nettsted i Google Displaynettverk. Tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker informasjonskapsler til å vise annonser basert på noens tidligere besøk på denne nettsiden. Selvfølgelig vil data som samles inn, bli brukt i samsvar med disse personvernreglene og Googles Personvernregler.

Du kan tilpasse innstillinger for hvordan Google annonserer til deg ved hjelp av Google Annonseinnstillinger, og hvis du vil kan du velge bort interessebasert annonsering i innstillinger av i informasjonskapsler eller ved å permanent bruke en plugin for nettleser.

Sikkerhet

Sikkerheten rundt dine personlige opplysninger er viktig for oss. Vi følger allment aksepterte standarder for å beskytte personopplysningene som sendes til oss, i samsvar med risikoen knyttet til dataene og behandlingen av dette. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til dine personopplysninger, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen i disse retningslinjene.

Kontaktinformasjon

Transporteca kontaktperson for personlige opplysninger

Christian Vinther
Transporteca
+47 23966700
[email protected]

Transporteca har ingen personvernsansvarlig. Ta kontakt med selskapets kontaktperson for henvendelser relatert til personvern.