5 gode råd du bør kjenne

Frakt fra Irland

Frakt fra Irland er ikke så komplisert. Men det er noen ting man skal være oppmerksom på, når man importerer fra Irland. Vi har samlet de mest alminnelige spørsmålene i denne guiden, så du kan komme godt i gang med handelen.

1. Fraktmuligheter ved frakt fra Irland

Frakten fra Irland kan foregå med både fly, skip, tog og lastebil og det kan derfor være litt vanskelig å få oversikt over de mange mulighetene og prisene som varierer avhengig av transportformen. Ofte kommer valg av fraktmetode an på produktet som skal fraktes, men en god overveielse, uansett produktets type, er når man ønsker å få levert godset sitt.

Den raskeste muligheten er kurerservice, men da er prisen også deretter. Mens frakt med en transportør kan være en billigere løsning, hvis ikke det haster. Dermed kan det være en god investering å planlegge frakten i god tid, hvis det er mulig.

2. Hvem skal frakte?

En annen viktig overveielse når du skal ha transportert varene dine fra Irland, er å finne ut hvem som skal stå for selve frakten.

Det er mange virksomheter som tilbyr å frakte gods fra Irland til Norge. Kjøper du frakten av en speditør, blir godset enten flyttet i speditørens egne biler, eller av en transportør som er hyret av speditøren. På denne måten oppnår du speditørens service, og de fordelene som speditøren har forhandlet med transportøren.

En annen løsning er den uorganiserte transporten – også kjent som «a man with a van». Dette er grunnleggende en person som har en varebil og tilbyr å ta med godset ditt på den neste turen fra Irland. Det er en fristende løsning, da du ofte kan få tilbudt meget lave rater – men du skal være oppmerksom på at det ofte kommer ekstra uventede utgifter. Dette kan være fergebilletter eller drivstoff. Samtidig er du høyst sannsynlig ikke dekket, hvis det skulle gå noe galt underveis.

Frakt fra Irland til Norge

Før du velger, kan det være en god ide å gjøre en vurdering, ut fra forskjellige priser fra speditører. Når du ser på hvor stor del av prisen som egentlig går til frakt fra Irland, kan du også få en fornemmelse av om det kan gjøres billigere hvis du står for det selv. Samtidig kan du vurdere om prisen kan matche ditt reelle overskudd fra importen. Derfor skal du bruke litt tid på å undersøke markedet før du starter. Hvis du senere øker volumet i importen din, kan du ta med i vurderingen at prinsippet for mengderabatt som gjelder for frakt også.

3. Har du kontroll på toll og merverdiavgift?

Først og fremst er det viktig å merke seg at alle som importerer varer til Norge – forretning eller privat – er pliktig til å registrere seg ved grensen, og la Tolleetaten vite hva og hvor mye du importerer.

Ved import fra Irland – og resten av verden – er det tre typer avgifter som er viktige:

  1. Toll
  2. Merverdiavgift
  3. Særavgifter

Størrelsen på avgiftene avhenger av den spesifikke typen produkter og hvor i verden produktet produseres.

Toll

Avhengig av produktet vil Tolletaten noen ganger belaste toll på importen din. Langt fra alle varer er det tollpliktige, men husk at toll kan være en ekstra kostnad å tenke på når du ønsker å importere fra utlandet.

Toll blir beregnet på grunnlag av tollverdien, og tollsatsen på et spesifikt produkt som du importerer kan bli funnet i tolltariffen.

Alle varer er klassifisert med et varenummer i tolltariffen, og eventuell toll, avgifter eller restriksjoner vil være knyttet til dette varenummeret.

Før du kan få varene dine utlevert, er det nødvendig med fortolling.

Merverdiavgift

Når du importerer varer til Norge, må du rapportere eller betale merverdiavgift på 25% – unntatt ved import av næringsmidler, som bare krever at du betaler 15% mva. Selv om varene ikke er avgiftspliktige, må du alltid betale moms når du importerer til Norge.

Merk at eventuelle toll og særavgifter også er inkludert i beregningsgrunnlaget for mva.

Særavgifter

På enkelte varer spesifiserer Stortinget årlige særavgifter for å redusere import og produksjon av disse. Eksempelvis vil produkter som inneholder alkohol, tobakk og sukker være gjenstand for disse særavgiftene. Prisene varierer, og hvis du ønsker å importere noen av disse varene må du se nærmere på regler og forskrifter for det aktuelle produktet.

Irland til Norge transport

4. Hvem har ansvaret?

Det er alltid importøren som har ansvaret for at varene overholder norske standarder og er lovlige å importere til Norge. En vare som er lovlig i Irland, er ikke automatisk lovlig i Norge også.

Ansvaret for varene under selve transporten avgjøres av de betingelsene som er avtalt mellom avsender og mottaker i handelsavtalen. Det Internasjonale Handelskammer (International Chamber of Commerce) står bak de globalt anerkjente handelsbetingelsene – såkalte Incoterms – som er en rekke modeller til standardbruk ved alle internasjonale handler.

Avhengig av hvilken modell eller klausul man velger, defineres ansvarsforholdet i detaljer, og rammene for hvem som hefter for å betale for og å arrangere de forskjellige leddene i transporten. På den måten er det helt klare linjer omkring hvem som hefter for hva, hvis det skulle oppstå tvil eller uenighet.

5. Forsikring

Ved veitransport er speditøren eller transportøren i utgangspunktet ansvarsbegrenset til et beløp opp til grensen avtalt under CMR-konvensjonen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), som svarer til NOK 70 per kg.

Er verdien av ditt gods pluss transporten mer enn denne grensen, så skal du overveie å tegne transportforsikring. Den kan tegnes enten som en del av din lagerforsikring, eller separat. Bestiller du f.eks. frakt fra Irland her på portalen, har du mulighet for å velge å kjøpe transportforsikring før du gjennomfører bestillingen.

Prisen for forsikringen avhenger av godsets verdi, men ved f.eks. en verdi opp til NOK 25.000 er prisen ca. NOK 130.