FOB GRUNNPRINSIPPER

Når leverandøren nekter å betale sin del av transporten

Hvem er ansvarlig for hva? Å håndtere import og tilhørende incoterms kan være vanskelig – spesielt hvis du er ny og uerfaren innen shipping. Derfor vil vi i dette innlegget fokusere på Incoterm Free on Board (FOB). I tillegg vil vi se på hva som skjer når den ansvarlig part ikke godtar sitt juridiske ansvar. Les videre for å forstå dette begrepet, og hvordan det påvirker ansvar, forpliktelser og kostnader.

Å kjøpe produkter ‘Free on Board’ (FOB)

Når du handler på FOB-vilkår, er det ditt ansvar å finne og betale en speditør for å håndtere forsendelsen. Derimot skal de lokale kostnadene i opprinnelseslandet (dvs. alle tjenester knyttet til transport fra leverandørlokalet frem til varene er ombord på et skip, tog eller fly) faktureres direkte til leverandøren din. Leverandøren din kan prøve å påvirke ditt valg av speditør for å redusere kostnadene. Det er likevel ene og alene din beslutning som gjelder til slutt.

Totalkostnad

Først må vi forstå konseptet «Totalkostnad», også kjent som «Total Landed Cost». Totalkostnaden for et gitt produkt er rett og slett den totale prisen du har betalt for produktet når du har mottatt det og det er klart til å bli videresolgt til kunden din. Totalkostnaden består av 3 elementer:

  1. Prisen du betaler leverandøren for produktet.
  2. Prisen for transport og tilhørende kostnader for å frakte produktet til bestemmelsesstedet.
  3. Eventuelle gjeldende toll og avgifter.

Fokus på transportkostnadene: Uansett hvem som er ansvarlig for å betale hvilken del av transporten, vil det til slutt være kjøperen – du – som skal dekke denne kostnaden, som en del av totalkostnaden. Det betyr at selv om du handler på FOB-vilkår, der leverandøren er ansvarlig for å betale alle lokale kostnader, vil du – på en eller annen måte – også dekke disse kostnadene.

Med andre ord, når du kjøper et produkt på FOB-vilkår, vil leverandøren inkludere de lokale transportkostnadene i produktprisen. Noen ganger kan du finne denne kostnaden som en egen linje på fakturaen. Ofte vil den bli kalt «lokal transport» eller «FOB kostnader». Leverandøren oppgir vanligvis en pris for produktet før de vet den faktiske prisen for lokale kostnader. Av den grunn vil leverandøren inkludere en buffer for å sikre at de er godt dekket.

Enten du handler på FOB eller EXW-vilkår, vil du derfor opprinnelig betale for de lokale kostnadene. Forskjellen er om du betaler leverandøren eller speditøren din for å håndtere den.

Ved å kjøpe EXW betaler du speditøren for hele transporten, og kjøpsprisen på varene vil typisk være billigere. Grunnen til dette er at leverandøren da ikke trenger å ta med den lokale transporten i salgsprisen. Følgelig vil transporten bli dyrere. Kjøper  du FOB, betaler leverandøren din, og kostnaden vil bli lagt til på fakturaen. Varen blir da dyrere, men transportkostnadene vil bli redusert.

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

Hovedårsaken til at din kinesiske leverandør kan ordne en lokal transport til speditørens lager billigere enn speditøren kan, er at speditøren (dvs. deres lokale agent) kun har én forsendelse (din) å hente fra leverandøren. Derimot vil leverandøren ofte ha ulike forsendelser som han kan kjøre til speditørens lager samtidig. Dette gir dermed leverandøren mulighet til å oppnå stordriftsfordeler på transport.

Grunnet dette vil de totale transportkostnadene fra dør til dør (EXW-vilkår) oftest være dyrere enn å la leverandøren ta hånd om lokal transport (FOB-vilkår).

Så til den viktige delen: Hvordan håndterer du leverandøren din hvis han nekter å betale sin juridiske del av transporten.

Situasjonen sett fra din side

Forhandlingen er unnagjort, og du har endelig kommet frem til en avtale med din nye kinesiske leverandør. Du har avtalt å handle på FOB-vilkår. Dette betyr at leverandøren din vil være ansvarlig for alle lokale kostnader i Kina, frem til varene har forlatt skipets havn i Shanghai. Deretter skifter ansvaret over på deg, og du er ansvarlig for den gjenværende delen av transporten. Dette inkluderer også frakt og lokale kostnader i Norge.

Du betaler leverandøren for varene og bestiller transporten med en norsk speditør som går i gang med forsendelsen.

Et par dager senere mottar du en e-post fra leverandøren din. Han forteller at speditørens agent i Shanghai krever en utrolig pris for de lokale kostnadene. E-posten inneholder mange utropstegn, samt en prisliste fra deres egen lokale kinesiske speditør. Disse prisene er omtrent en tredjedel av hva din norske speditørs agent krever. Til slutt ber han deg om å avgjøre om du vil betale differansen, eller om han skal be sin kinesiske speditør om å sende varene i stedet.

Høres dette kjent ut?

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

Dette er hva som faktisk skjer

Ved FOB-forsendelser er leverandøren ansvarlig for følgende tre kostnader:

  1. Transport av varene fra fabrikken til speditørens lager i Shanghai.
  2. Eksportklarering i Kina, slik at varene kan eksporteres.
  3. Alle kostnader knyttet til håndtering av varene, fra varene ankommer til speditørens lager, til skipet forlater havnen i Shanghai.

Leverandøren har, i stor grad, kontroll over de to første punktene. Han kan få sine egne folk til å utføre det. Eventuelt kan han kan finne noen som kan gjøre det til en pris han er villig til å betale. Men den tredje kostnaden – vanligvis referert til som «lokale kostnader» eller «opprinnelseskostnand» – kan påvirkes av leverandøren. Disse kostnadene inkluderer:

Registrering av varene ved mottak
Håndtering av varene, typisk for hånd eller med gaffeltruck
Lagring av varene i lageret
Pakking av varene i en beholder
Kjøring av godset til havnen
Lasting av varene på skipet

De lokale kostnadene bestemmes av speditørens agent i Shanghai, og vil typisk se slik ut:

CFS – USD 23 per kbm
Dokumentavgift USD 75 per regning
Ekspedisjonsgebyr – USD 50 per regning
ENS Gebyr – USD 33 per regning
Tolldokumentasjon – USD 75 per regning
Levering til varehus – USD 17 per lastebil
Tollinspeksjon (Hvis aktuelt) – USD 30 per inpseksjon
HBL Telex (Hvis aktuelt) – RMB 200 per regning

For en typisk forsendelse av en enkelt pall, som vi antar tar opp 2 kubikkmeter, vil de lokale kostnadene beløpe seg til USD 296 (2 x 23 + 75 + 50 + 33 + 75 + 17). Omregnet til NOK vil det bli omtrent kr. 2.425,-. Det er derfor ikke et ubetydelig beløp, sammenlignet med at frakt fra Kina til din adresse i Norge også kan koste tilsammen NOK 2.425,-.

Å forhandle med speditørens agent vedrørende disse kostnadene er umulig. Leverandøren har én mulighet til å redusere dem, og det er ved å henvende seg til deg. I de mest ekstreme tilfellene vil han selv kontakte din norske speditør. Det er imidlertid ingenting speditøren din kan gjøre i en slik situasjon. Dette er ene og alene en sak mellom deg og din leverandør.

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

Leverandøren din er fullt klar over at prisen er fast. Hans eneste sjanse er å få deg til å betale, eller få erstattet din norske speditør med sin egen kinesiske speditør.
Uansett hvilket alternativ du lar deg overtale til, har du tapt:

Hvis du bestemmer deg for å betale, betaler du for noe du juridisk ikke skulle ha betalt for i henhold til FOB-avtalen. Varene dine vil da bli dyrere. Og hvis du betaler én gang, vil leverandøren din fortsette å komme tilbake for mer. Du vil da (sannsynligvis) alltid betale for dette så lenge du bruker samme leverandør.
Hvis du aksepterer at den kinesiske speditøren skal ta ansvaret for forsendelsen, vil du mest sannsynlig ende opp i en annen uheldig situasjon. Den har vi kalt ‘Transportfellen». Det er en helt annen historie. For å lære mer om den og hvordan du unngår den, kan du bruke du 5 minutter på å lese denne artikkelen. Der vil du få verdifulle detaljer om sikker import.

Prislisten leverandøren din sendte deg, som inkluderer priser fra hans kinesiske speditør til en mye lavere pris enn den din speditørs agent i Kina tar, er trolig riktig. Problemet er imidlertid at den inneholder priser for lokale kostnader på CFR- eller CIF-vilkår. Disse må ikke sammenlignes med prisene på FOB-vilkår. Prisene på CIF / CFR er mye lavere enn for FOB. Grunnen er at den kinesiske speditøren i dette tilfellet blir kompensert med en returkommisjon fra norsk speditør. Dette er beskrevet i detalj i vårt innlegg om ‘Transportfellen».

Vær oppmerksom på at dette er et fenomen som du generelt kun møter når du importerer fra Østen.

Hvordan håndtere denne situasjonen?

Du gir ikke etter – du står støtt!

Du bør insistere på at du har avtalt å handle på FOB-vilkår og at han (din leverandør) er forpliktet til å overholde den. Det vil si at han skal betale de lokale kostnadene. Dessuten skal din speditørs lokale kostnader være i tråd med markedet. Sistnevnte visste du kanskje, men de fleste norske speditører bruker tredjepartsagenter (dvs. agenter som de ikke eier) i utlandet. Disse agentene må generelt holde seg til markedsnivået for å forbli agenter. Det gjør at markedet finner et nivå som de fleste agenter følger.

Om nødvendig må du gjøre det klart for leverandøren at du er villig til å kansellere bestillingen (selv om du ikke er). Vår erfaring er at 10 av 10 leverandører godtar prisen når de er satt under press. I tillegg vil flertallet gjøre det, uten ytterligere klager. De er veldig godt klar over at kostnadene er deres, og at prisene er på nivå med markedet.

Fra leverandørens perspektiv har de ingenting å miste ved å prøve. Derfor bør du aldri la leverandøren pålegge deg de lokale kostnadene når du har avtalt å handle på FOB-vilkår. Både han – og nå du – vet bedre.

FOB - When your supplier refuses to pay his part of the transportation

En mulig løsning for å unngå ovennevnte konflikt

En måte å komme seg rundt dette vanlige problemet er ved å be om å kjøpe produktene på EXW-vilkår, MEN uten opphenting. Det er dette vi kaller «EXW uten opphenting». For å lære mer om denne løsningen, les vårt innlegg om emnet. Dette alternativet sikrer at du aldri ender i en situasjon der leverandøren din nekter å betale de lokale kostnadene. Videre kan det også medføre reduksjon i de totale transportkostnadene dine.

Prøv portalen vår, og velg «EXW uten opphenting» for å se prisene direkte på nett.