Hva er riktig for deg?

FOB eller EXW?

FOB eller EXW? I denne artikkelen blir du introdusert for to av de mest benyttede handelsbetingelsene innenfor import, FOB og EXW, som begge er gode å ha kjennskap til, hvis du skal importere fra utlandet.

Free on Board

FOB står for «Free on Board» og er en havn-til-dør forsendelse. Når du kjøper transport på FOB betingelser, står leverandøren din for de lokale omkostningene i avsenderens land, dvs. levering til havnen, lageromkostninger og fortolling. Dette betyr at du selv skal finne en speditør som kan overta transporten av ordren din, når godset er kommet om bord på skipet (eller flyet), og skal til å bevege seg mot Norge.

Så snart varene dine er om bord, overdras altså ansvaret for transporten fra din leverandør, til den speditøren du har valgt.

Ex Works

EXW står for forkortelsen «Ex Works» og betegner en dør-til-dør forsendelse. Kjøper du EXW har du dermed ansvaret for hele transporten og det er derfor opp til deg å arrangere transporten fra din leverandørs adresse til din egen adresse i Norge.

Begge betegnelser blir utelukkende brukt i forbindelse med import og har flere likhetspunkter. Dog er forskjellen på de to handelsbetingelsene tydelig. Ved bruk av EXW står du for alle omkostninger forbundet med din transport til Norge, mens med en FOB avtale, står du kun for omkostningene etter at godset ditt er kommet om bord på et skip (eller fly), ettersom leverandøren din står for de lokale omkostningene i det gjeldende landet.

fob eller exw

Eksempel på FOB

Din leverandør befinner seg i Lonavala, India, som ligger ca. 80 km sydøst fra Mumbai. Leverandøren tilbyr å stå for omkostninger i India og dere avtaler at du kjøper dine varer «FOB Lonavala». I praksis betyr dette at din leverandør er ansvarlig for din forsendelse fra hans adresse i Lonavala til havnen i Mumbai – og omkostningene som hører til dette. Etter at varene dine har kommet om bord på skipet i Mumbai, så er det deg (eller rettene sagt, din speditør) som overtar både ansvaret og omkostningene for forsendelsen resten av veien til din adresse i Norge.

Eksempel på EXW

Din leverandør har fortsatt base i Lonavala, men ønsker ikke å stå for de lokale omkostningene forbundet med transporten. Du avtaler derfor dette med din leverandør, at du kjøper produktene dine «EXW Lonavala» som betyr at du er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med transporten fra India til Norge.

Det er således den speditøren du har valgt som står for transporten, helt fra leverandørens adresse i Lonavala til din adresse i Norge.

Hvis leverandøren tilbyr å klare transporten

Det kan hende at din leverandør tilbyr å transportere din ordre ved bruk av en dør-til-havn forsendelse. Frakt på disse vilkårene skal du være meget oppmerksom på, ettersom det kan resultere i uventede ekstraomkostninger, når du skal ha godset ditt utlevert i en havn i Norge. Men hvorfor risikerer du å bli utsatt for ekstra omkostninger, når du allerede har betalt for transporten? Det kan du lese mer om her.

Dersom din leverandør tilbyr deg en dør-til-havn forsendelse, så er det altså bedre å ta styringen med forsendelsen selv og bestille transporten av ditt gods på enten FOB eller EXW vilkår, da begge disse handelsbetingelsene sikrer deg en fast pris, transport helt til din adresse i Norge, samt ingen ergelige ekstrautgifter.

FOB exw

På den måten har du altså mulighet for å oppnå større kontroll med forsendelsen, da det er deg som bestemmer hvor forsendelsen skal hentes, hvem som skal hente den og når det skal skje. Dette er klart å foretrekke – særlig hvis det er første gang du skal importere fra utlandet, eller du nettopp har skiftet leverandør.

Skulle leverandøren din tilby å stå for transporten, skal du sikre deg at de tilbyr en transportform som innebærer at godset ditt blir fraktet hele veien til døren din i Norge og ikke bare til en havn. Dermed sikrer du deg at du ikke havner i fellen nevnt ovenfor.

FOB eller EXW? Hva er det riktige valget for meg?

Når du er i dialog med din leverandør omkring et eventuelt kjøp av et produkt, så spør om du kan kjøpe det på FOB-vilkår. Det er som oftest penger å spare ved å velge transport på FOB-vilkår, idet din leverandør som regel kan få varene levert til havnen samt fortollet til en lavere pris enn du kan, gjennom din speditør. De samlede omkostningene for hele transporten vil dermed være lavere ved en FOB forsendelse enn ved en EXW forsendelse, både for deg og din leverandør. I utgangspunktet er en forsendelse på FOB vilkår derfor alltid å foretrekke for deg som mottaker.

Har ikke leverandøren din mulighet for å håndtere de lokale omkostningene for din transport, så kan en transport på EXW-vilkår være den eneste gjenværende muligheten. Produkter kjøpt på EXW-vilkår vil ofte være en anelse billigere enn et FOB produkt, da leverandøren i utgangspunktet inkluderer prisen for transport til havnen, lageromkostninger og fortolling i en FOB handel. På den måten får du oftest et billigere produkt hos leverandøren din, hvis du kjøper EXW, men transportomkostningene dine vil stige, siden du selv sitter med ansvaret for å få transportert godset hele veien hjem fra leverandørens adresse til din egen.

Derfor så er det alltid en god ide å undersøke mulighetene for transporten av godset ditt, før du forplikter deg til det ene eller andre handelsvilkår. Og husk alltid å få avtalen omkring handelsbetingelsene avklart så snart dere starter forhandlingene, og få dem skriftlig, så du aldri er i tvil om hva dere har avtalt.

Transporteca tilbyr FOB og EXW på både sjø- og luftfraktforsendelser fra et vell av destinasjoner i hele verden. Hvis du er i tvil om hva som er best for deg, så er du alltid velkommen til å kontakte oss, så skal vi nok hjelpe deg.