5 gode råd du bør kjenne til

Frakt fra USA

Frakt fra USA er ikke komplisert, så lenge man er oppmerksom på noen enkelte praktiske detaljer. Her kikker vi på de fallgruvene importører oftest støter på, når de skal ha varer fraktet hjem fra USA, og gir et par gode råd til hvordan du kan spare både penger og tid på frakten din.

1. Vær oppmerksom på relevante regler!

Du kan enkelt importere de fleste varer til Norge uten å ha importlisenser eller andre tillatelser. Noen produkter krever imidlertid registrering og godkjenning, eller kan være underlagt spesielle krav. Derfor bør du alltid sørge for å vite hvilke regler eller forskrifter som gjelder for varene du ønsker å importere fra utlandet.

2. Merverdiavgift og tollregler ved frakt fra USA

Som en tommelfingerregel skal merverdiavgift (mva) på 25% skal legges til din import til Norge. Ved import av spesifikke produkter som alkohol og tobakk må du også betale særavgifter.
Og sist, men ikke minst, er noen produkter skattepliktig, noe som betyr at du må betale ‘tollavgift’.

Merverdiavgiften blir årlig bestemt av Stortinget og er for tiden 25% – unntatt på ‘næringsmidler’, som har en lavere mva på 15%.

De fleste varer er tollfrie. Ofte er det bare toll på tekstiler og næringsmilder. Hvis du importerer avgiftspliktige varer, må toll betales til Tolletaten.Tollsatsen finner speditøren ut fra varebeskrivelsen på handelsfakturaen, deretter kan tollsatsen finnes i TVINN.

På enkelte varer må du betale særavgifter. Særavgifter pålegges visse varer som alkohol og tobakk for å begrense import og produksjon.

frakt fra USA til Norge

3. Valg av fraktform fra USA til Norge

Når du skal frakte gods fra USA til Norge, kan du benytte sjø- eller luftfrakt. De primære overveielsene er, hvor lang tid det er til rådighet for transporten, godsets størrelse og vekt, og hvor stor miljøbelastning du kan akseptere. Når du søker på transporteca.dk, kan du velge mellom luftfrakt og sjøfrakt. Luftfrakt er som regel raskere og sjøfrakt er som regel billigere.

Sjøfrakt fra USA tar imellom 3 og 6 uker, avhengig av hvor i USA godset skal skipes fra. Fra østkysten kan du regne med 3-4 uker og fra vestkysten 4-6 uker. I tillegg skal godset fraktes fra din leverandør til havnen, noe som kan ta fra en enkelt dag og opp til en uke, hvis det skal på tvers av landet med godstog. Når godset ankommer Norge med sjøfrakt, kan det normalt leveres hjem til deg innenfor noen få dager.

Luftfrakt fra USA tar fra 2-3 dager for de raskeste og mest kostbare løsningene, og opp til 10-12 dager for de mer økonomiske. Luftfrakt kan normalt deles opp i standard luftfrakt, som er med et flyselskap og kurerservice, som er med dedikerte fraktfly, operert av kurerfirmaer som FedEx, UPS og DHL.

fragt fra usa

Størrelsen og vekten på din frakt er veldig avgjørende for hvilken fraktform som er mest økonomisk.

Er avtalen med din leverandør i USA, at du skal stå for frakten helt fra leverandørens adresse, vil luftfrakt ofte være den billigste løsningen for forsendelser opp til 2 kubikkmeter eller 300 kg. Skal du kun stå for transporten fra den nærmeste havnen eller flyplass, så er grensen på ca. 1 kubikkmeter, eller 150 kg.

Sjøfrakt er fordelaktig å transportere som stykkgods hvis forsendelsen er mindre enn 15 kubikkmeter. Dette betyr i praksis at du deler en container med andre importører. Overstiger forsendelsen dette, vil det kunne lønne seg å bestille en full container. Vekten er mindre relevant for sjøfrakt, idet vektbegrensningen på skip er mye høyere enn på fly.

Miljøet påvirkes vidt forskjellig av de to forskjellige fraktformene. Se denne korte videoen om overveielser mellom sjø- og luftfrakt.

4. Priser på frakt fra USA

USA er et stort land og innenlandstransport med tog og lastebil er relativt dyrt. Det har dermed stor innflytelse på fraktprisen fra USA om du skal stå for frakten fra leverandørens adresse, eller bare fra nærmeste havn eller flyplass. Har dere avtalt sistnevnte, skal du dog være oppmerksom på at dette kan være fra et pakkhus som er mange hundre kilometer inne i landet. For eksempel kan man handle på vilkår som «FOB Denver, Colorado» selv om Denver ligger 1.600 km fra Los Angeles, som er den nærmeste havnen. I dette tilfellet vil du skulle holde omkostningene fra Denver til Los Angeles og derfra videre til Norge.

Nedenfor har vi samlet en rekke eksempler på fraktpriser fra USA til Norge med forskjellige transportformer og transittider. Priser og transittider skal utelukkende betraktes som indikasjoner, da prisene konstant varierer med bl.a. oljepriser og valutakurser.

Priser-på-flytning-til-udlandet

Las Vegas – Trondheim
3 pakker / 0,45 m3 / 52kg
8 dager med kurér, dør-til-dør
NOK 1.850

New York – Oslo
1 pakke / 0,1 m3 / 20kg
3 dager med kurér, dør-til-dør
NOK 2.050

Los Angeles – Bergen
24 kasser / 3,1 m3 / 230kg
38 dager med sjøfrakt, dør-til-dør
NOK 5.600

5. Pakker fra USA

Innenfor kurertransport er det enormt stor forskjell på listepriser og priser under storkundeavtaler. Har du forsendelser fra USA som du ønsker sendt med kurer, for å oppnå en kort transittid, og har du ikke en storkundeavtale, så prøv å kontakte en speditør eller søk og bestill transporten her på siden i stedet for å handle direkte med kurerfirmaet. Dermed oppnår du rabatten fra en storkundeavtale og får det samme raske fraktproduktet.