Slik finner du de beste prisene på frakt

Fraktpriser

Mange nye transportkjøpere opplever det som svært frustrerende å få oversikt over fraktpriser og på å få transport varer fra A til B. Frustrasjonene skyldes delvis, at vi som forbrukere er blitt vant til at priser på alt fra flybilletter og hotell, til elektronikk og barneklær kan finnes og sammenlignes på et øyeblikk på nettet.

1. Hvor finner jeg fraktpriser?

Størstedelen av transportmarkedet er fremdeles offline. Med andre ord: Du er nødt til å ringe speditørene for å få fraktpriser for ditt gods.

Det holder dog på å komme opp noen alternativer i visse markeder:

www.transporteca.no – transport til og fra Norge med skip, fly og lastebil
www.timocom.dk – lastebiltransport innenfor Europa
www.freightquote.com – lastebiltransport innenfor USA
www.xpressrate.com – frakt til og fra USA med skip og fly
www.flexport.com – frakt til og fra USA

2. Hva er inkludert i fraktprisen?

For å kunne sammenligne fraktpriser, er det nødvendig med en grunnleggende forståelse av de elementene frakten består av. Heldigvis består nesten alle transporter av de samme 7 delene:

  1. Henting
  2. Eksportfortolling
  3. Eksporthåndtering
  4. Sjøfrakt, luftfrakt eller veitransport
  5. Importfortolling
  6. Importhåndtering
  7. Utkjøring

Se vår artikkel om transportprosessen for flere detaljer. Som du også kan se listen ovenfor, så har du selve frakten i midten (punkt 4) og de samme tre elementene (henting, levering fortolling og håndtering) i hver ende.

I de tilfellene hvor det sendes fra et EU-land til et annet EU-land, utgår fortollingen i begge ender (punkt 2 og 5) av prosessen. I de tilfellene hvor du sender en hel container eller en hel lastebil, så utgår håndtering i begge ender (punkt 3 og 6). Men ellers er det de 7 punktene som gjelder.

Frakt firma norge

Når to parter inngår en avtale om en handel med et parti varer, så bør de samtidig avtale under hvilke betingelser transporten skal foregå. Til dette benyttes såkalte Incoterms. De mest benyttede er FOB og EXW hvis du er importør, og CFR og DAP, hvis du er eksportør.

Som importør:

EXW betyr «Ex-works» og inneholder betaling for alle punkter, det vil si 1-7 ovenfor.
FOB betyr «Free OnBoard» og inneholder betaling for punkt 4-7.

Som eksportør:

DAP betyr «Delivery At Place» og inneholder betaling for alle punkter, det vil si 1-7
CFR betyr «Cost & Freight» og inneholder betaling for punkt 1-4

3. Hvordan gir en speditør priser?

En basal forståelse for speditørens måte å arbeide og gi priser på, kan lette samtalen betydelig. En speditør kan i utgangspunktet alltid gi deg en pris på selve frakten, dvs skritt 4, samt lokale omkostninger i sitt eget land.

Med andre ord: Hvis du spør en norsk speditør om prisen på en importforsendelse fra Vietnam til Norge, så kan speditøren lett gi deg priser på skritt 4-7, svarende til FOB. Prisene på skritt 1, 2 og 3 har han ikke liggende og er derfor nødt til å spørre sin lokale agent i Vietnam.

Det er han nødt til å gjøre for hver forespørsel som kommer fra kundene. Dette er en arbeidskrevende prosess, som en speditør normalt kun vil utføre hvis han eller hun, har en rimelig god fornemmelse av at du reelt ønsker å kjøpe frakten hos dem. Med andre ord, så foretrekker en speditør normalt å gi deg fraktpriser som FOB i stedet for EXW.

Shipping priser norge

Det samme gjør seg gjeldende for eksport. En norsk speditør kan raskt gi deg priser på skritt 1-4, altså det som svarer til CFR, men vil måtte spørre hos den lokale agenten i mottakerlandet for å få priser på 5-7. Derfor foretrekker en speditør normalt å gi deg fraktpriser på CFR i stedet for DAP når du er eksportør. Ha disse forholdene i tankene, når du snakker med din speditør om priser på frakt.

4. Sørg alltid for å få en all-in pris

Du vil ofte oppleve at speditøren i stedet for å sende deg en samlet fraktpris, sender deg en hel liste over delelementer av prisen med en forventning om at du selv regner ut den samlede prisen.

En slik liste inneholder normalt flere forskjellige valutaer og en mengde forkortelser som er uforståelige for menigmann. Dette er et eksempel fra den virkelige verden på et slikt tilbud:

Freight all-in: NOK 2600
Port charge: USD 13 per W/M
Offload on warehouse: USD 3.3 per W/M
Clean customs: USD 25/bill
Document: USD 32/bill
ENS: USD 30/bill
Telex release: USD 16.5/bill
Commodity inspection fee: USD 16.5/shpt
Truck up: USD 400.00

Kan du regne ut den endelige fraktprisen? Når du mottar et slikt tilbud, skal du be speditøren regne ut den samlede prisen for din forsendelse. Se aktuelle all-in fraktpriser her.

Fraktpriser norge

Hva er kutyme? De forskjellige transportformer har sin egen «priskultur», altså hver deres måte å gi deres fraktpriser. Det kan være til god hjelp å kjenne disse forskjellene.

5. Fraktpris for veitransport

Det avgjørende punktet er om transporten foregår mellom to EU-land eller ikke. Såfremt transporten foregår mellom to EU-land, så vil speditøren normalt gi deg en samlet all-in pris, så du ikke behøver å foreta deg noe mer. Er transporten derimot inn eller ut av EU, for eksempel fra Sveits til Norge, så vil du normalt motta en pris for frakten, samt en pris for eksportfortolling i Sveits og en pris for importfortolling i Norge.

6. Fraktpris for sjøfrakt

Ved sjøfrakt vil speditøren normalt gi deg en all-in fraktpris for de elementene som han har kontroll over. Det vil typisk være sjøfrakten og omkostningene i speditørens hjemland, for eksempel Norge for en norsk speditør. Har du bruk for omkostningene i «den andre enden», så vil disse normalt komme på flere linjer, som i eksemplet ovenfor.

Hvorfor bestille hos Transporteca?

Å velge en digital speditør gir mange fordeler fremfor en tradisjonell

7. Fraktpris for luftfrakt

Standard luftfrakt er gods som transporteres med passasjerfly, for eksempel hos SAS og Lufthansa. Standard luftfrakt minner mye om sjøfrakt i sin oppbygging, det vil si at speditøren raskt og enkelt kan gi deg en samlet pris for selve luftfrakten og de lokale omkostningene i hjemlandet. De oversjøiske omkostningene vil dog ta noe tid å skaffe og vil komme i flere linjer.

Kurergods sendes med en av de lokale kurerselskapene, for eksempel FedEx, UPS eller DHL. Her får du alltid en all-in pris som inneholder alle 7 elementer. Med andre ord så er prisene alltid basert på EXW (for import) og DAP (for eksport). Du kan godt få lov til å sende FOB eller CFR, men prisen er den samme, så det vil sjeldent lønne seg.

8. Forskjellen mellom toll og fortolling

Mange har ofte problemer med å kjenne forskjellen på de to begrepene toll og fortolling. Toll er den avgiften som staten pålegger deg å betale, når du importerer eller eksporterer varer. Tolloppkrevingen kommer direkte fra Tolletaten.

Fortolling er det arbeidet som er forbundet med å deklarere de varer du importerer eller eksporterer, hos Tolletaten. Dette utføres normalt av en speditør, ved å taste inn detaljer som godstype og verdi i tollsystemet.

9. Moms

Det skjelnes mellom moms på transporten og moms på de varer som transporteres. Det skal avregnes moms for hele transporten, hvis den foregår mellom to EU-land. Det er speditørens ansvar å oppkreve dette. Hvis du for eksempel får en palle hjem fra Italia til Norge, så er det speditørens ansvar å oppkreve 25% norsk moms.

Såfremt transporten foregår til eller fra et land utenfor EU, så skal det betales moms på den delen av frakten som foregår innenfor EU. Med andre ord: Hvis du importerer en palle med gods fra USA, hvor den samlede transportprisen er NOK 8.000, hvor de lokale omkostningene (momsgrunnlaget) i EU utgjør NOK 2.000, så utgjør momsen NOK 500. Det er speditørens ansvar å beregne og oppkreve dette.

Fraktpriser med Transporteca

Her på portalen kan du søke fraktpriser og bestille din transport online. Alle prisene er sammenlignbare og all-in.

Har vi ikke priser online som passer til din søking, tilbyr vi gratis og uforpliktende å innhente tilbud fra vårt nettverk av speditører innenfor 24 timer.