Betingelser

Prisgaranti med Transporteca

Vi gir prisgaranti på all transport som bestilles hos Transporteca. Prisgarantien er din garanti for at prisen du betaler er den totale transportprisen, og det vil ikke påløpe noen ekstra uventede kostnader før forsendelsen din leveres.

Hos Transporteca mener vi at importører altfor ofte blir møtt med uventede og skuffende ekstrakostnader under transportprosessen. Det ønsker vi å bli kvitt. Derfor tilbyr vi prisgaranti på alle forsendelser som bestilles hos Transporteca.

Vår garanti til deg
Vi garanterer at prisen du blir informert om på nettsiden, og betaler når du bestiller transporten, dekker alle transportrelaterte kostnader. Vi garanterer derfor også at det ikke tilkommer ekstra kostnader for transporten som beskrevet ved bestilling. Dette gjelder også i tilfeller hvor de generelle fraktprisene i markedet skulle stige etter at du har bestilt transporten. I de tilfellene dekker Transporteca eventuelle økninger i transportpriser.

Forutsetningen for vår prisgaranti er som følger:

  • All informasjon gitt i forbindelse med bestillingen er korrekt. Hvis du f.eks. bestiller transport av 400 kg varer men forsendelsen faktisk veier 500 kg, forbeholder vi oss retten til å fakturere prisen for tilleggsmengden med varer. Prisen for den nye varemengden bestemmes basert på dagsprisen på nettsiden vår.
  • Ved import pålegger myndighetene eventuelle toll- og særavgifter, samt import-merverdiavgift, på de importerte varene. Disse er ikke en del av transporten og er dermed ikke inkludert i prisen
  • Det er ditt ansvar å sørge for at nødvendige eksport- og importlisenser er tilgjengelige og gyldige. Skulle dette ikke være tilfelle, kan Transporteca hjelpe i visse tilfeller. Slik bistand er ikke en del av transportprisen, og er dermed ikke inkludert i prisgarantien. I dette tilfellet vil vi alltid informere deg om prisen for vår bistand før vi gir den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om vi skal hjelpe. Se mer om f.eks. Kinesisk eksportlisens her.
  • Skulle du ha behov for å endre reservasjonen, må du kontakte Transporteca. Dette kan imidlertid medføre ekstra kostnader, og dekkes dermed ikke av prisgarantien.

Hvorfor tilbyr vi prisgaranti? Se forklaringen her.

Les mer om hvordan vi prøver å gjøre godstransport mer oversiktlig og enkel i vår artikkel Uventede kostnader og en ny retning innen transport.

Les våre generelle bestillingsbetingelser her.