Incoterms (Leveranse- og handelsvilkår)

I internasjonal handel kan språk gjøre handelen ekstra komplisert. For å overvinne noen av disse vanskelighetene er det avgjørende at man har et felles språk for når eierskapet til handelsvarer går fra selger til kjøper. Leveranse- og handelsvilkår skal avtales mellom kjøper og selger ved begynnelsen av det kommersielle samarbeidet. Disse bør ideelt sett dokumenteres i en kommersiell avtale eller kontrakt. Dette kan senere brukes for å fastsette hvem som er ansvarlig for å arrangere og betale hvilken del av fraktprosessen.

International Commercial Terms (Incoterms), publisert av International Chamber of Commerce siden 1936, er en anerkjent standard som brukes over hele verden i internasjonale kontrakter for salg av varer. Den nyeste versjonen trådte i kraft januar 2011 (versjon 2010). Ved å søke på Internett vil du kunne finne mange illustrasjoner som forklarer overføring av risiko og kostnader fra selger til kjøper for forskjellige Incoterms. Vi vil prøve å kort introdusere noen av de vanligste inkotermene nedenfor.

Ex-Works (EXW)

Ex-works (EXW) er en av de mest grunnleggende leveringsordningene mellom selger og kjøper. Under disse vilkårene må selgeren bare gjøre varene tilgjengelige på sin fabrikk, slik at kjøperen kan hente de opp. All kostnad og risiko for den internasjonale transporten, inkludert eksportklarering og forsikring, ligger derfor hos kjøperen.

Leveranse- og handelsvilkår

Free Carrier (FCA)

Free carrier-vilkår (FCA) vilkår betyr at selgeren må overlevere lasten til den transportøren som er valgt av kjøperen. I praksis vil dette bety at selgeren er ansvarlig for eksporttransport til fraktrederiet og tollklarering av lasten. Importøren er ansvarlig for alle kostnader etter dette punktet, inkludert eventuelle opprinnelsesgebyrer.

Free On Board (FOB)

Free on board (FOB) er en vanlig Incoterm hvor kostnaden og risikoen for varene går fra selger til kjøper i det lasten er ombord på skipet ved den navngitte lastehavnen. Selgeren har derfor oppfylt sin forpliktelse og kjøperen bærer alle kostnader og risiko for tap eller skade på varene fra det tidspunktet og fremover.

Cost And Freight (CNF)

Under Cost and Freight-vilkår (CNF/C&F/CFR) er selgeren ansvarlig for å bringe varene til mottakerhavnen. Kjøperen er derfor ansvarlig for eventuelle avgifter, frakt, tollklarering og fraktforsikring.

Leveranse- og handelsvilkår

Cost, Insurance, And Freight (CIF)

Cost, insurance and freight (CIF)  ligner på CNF, bortsett fra at i dette tilfellet er selgeren ansvarlig for vareforsikringen.

Delivered at Place Unloaded (DPU)

Delivered at Place Unloaded (DPU) betyr at selgeren betaler for transport til og med destinasjonsterminal. Det betyr at selgeren må betale for både sjøfrakt og eventuelle destinasjonsgebyrer, men ikke tollklarering som går fra kjøperens konto.

Delivered At Place (DAP)

For delivered at place (DAP) – tidligere kjent som delivered duty unpaid (DDU) – er selgeren ansvarlig for å ordne levering til kjøperen på et avtalt sted, og kjøperen er bare ansvarlig for å arrangere og betale for tollklarering og eventuelle avgifter på destinasjonen.