Hva er Stykkgods (LCL)?

En standard shippingcontainer har en kapasitet på 33 kubikkmeter. Stykkgods (LCL) er en tjeneste speditøren tilbyr, som lar avsender bestille deler av en container. LCL er normalt det beste valget hvis din forsendelse ikke vil fylle en hel container, men du likevel ønsker alle fordelene ved containertransport.

Speditørene tilbyr stykkgodstjenester på vanlige tidsplaner mellom utvalgte havner. Fordi de betjener flere kunder, kan de konsolidere lasten til en full container som de bestiller direkte hos et rederi i eget navn. LCL-fraktkunder drar dermed fordel av å dele kostnadene på containeren. De vil da fremdeles oppnå samme transittid og sikkerhet som om de skulle sende en full container. Det er sammenlignbart med å dele taxi til kontoret med en kollega som bor i nærheten. Kostnaden er delt, men dere får begge fordelene av å komme tørrskodd til jobb.

stykkgods transporteca

Utover transporten fra havn til havn utfører speditører en rekke andre aktiviteter og tjenester. Dette inkluderer alt fra henting og levering av lasten ved avsenderens og mottakerens lokaler, til fortolling og sikker håndtering av lasten under lasting og lossing av containeren. Hvis du vil lære mer om alle komponentene i prosessen, se Transportprossessen.

Følgende informasjon er nødvendig for å bestille stykkgodstransport:

  • Hvor kommer forsendelsen fra, og hvor skal den?
  • Hvilken tjeneste, utover havn-til-havn-transport, trenger du?
  • Når er forsendelsen klar – eller når må den senest ankomme bestemmelsesstedet?
  • Hva er lastedimensjonene, vekt og innhold?

Forsøk å være så presis som mulig når du finner svarene på disse spørsmålene. For eksempel, hvis du trenger en dør-til-dør-service fra en speditør, må du oppgi både hente- og leveringsadresse.

stykkgods

Hvor lang tid tar det?

Når du prøver å etablere transittiden, er det viktig å vite hvilken transittid du er ute etter. De fleste stykkgodskunder er på utkikk etter en total transittid fra det tidspunkt forsendelsen er overlevert til en speditør frem til tidspunktet det mottas på destinasjonen. Men ofte vil speditører kun referere til transittiden til sjøs. Det er typisk en signifikant forskjell mellom total- og sjøtransporttid. Forskjellen kan illustreres med følgende komponenter i transittid fra dør til dør:

Fra fraktøren til speditøren
Lastebil fra Zürich til Rotterdam – 3 dager

Fra speditøren til skipet
Håndtering i Rotterdam – 4 dager

Fra havn til havn
Frakt fra Rotterdam til Newark – 12 dager

Fra skipet til speditøren
Håndtering i Newark – 3 dager

Fra speditøren til mottakeren
Jernbane/Lastebil til Chicago – 3 dager

Total: Dør-til-dør transittid
Zürich til Chicago – 25 dager

I dette eksemplet er den totale transittiden fra dør-til-dør 25 dager. Derimot blir avsender ofte opplyst om 12-dagers transittid som kun refererer til sjøfraktdelen av reisen.

Transittid fra avsender til speditør for LCL-frakt, også kjent som eksporttransport, og transittid fra speditør til mottaker, også kjent som importtransport, avhenger av avstand, infrastruktur og transportform (vanligvis på vei eller jernbane).

stykkgods tog

Transittid fra eksportlager til eksporthavnen på opprinnelsesstedet, og fra importhavnen til importlageret  på bestemmelsesstedet avhenger av avstanden fra lageret til havnen, eksport- og importprosedyrer utført av speditøren og hurtigheten til speditøren på lageret. For stykkgods, ut fra et lagersted nær havnen, tar dette vanligvis fra 2 til 6 dager.

Transittiden fra speditøren til havnen er avhengig av rederiet og deres tidsplan.

For eksempel kan frakt fra Europa til den Nord-Amerikanske østkysten forventes å være mellom 10 og 20 dager. Den er basert på større havner målt ut fra de vanligste rederiene i de respektive bransjer.

stykkgods sjøfrakt

Det er speditøren som bestemmer den nøyaktige laste- og lossehavnavn. Beslutningen er basert på hvilket rederi som utfører frakten, samt avstanden fra lageret til havnen. For stykkgods er laste- og lossehavnene i prinsippet irrelevante. Årsaken er at disse forsendelsene, dersom de ikke hentes og leveres av speditøren, må overleveres og hentes på speditørens lager uansett hvilken havn som brukes.

Sammenfattet, hvis du vil etablere en total dør-til-dør transittid, må du forsikre deg om at du kjenner de enkelte komponentene i transittiden og legge dem til. For alle transittider som vises på Transporteca, har vi allerede lagt til relevante komponenter. Så, hvis du søker etter dør-til-dør stykkgodsfrakt, vil det være den tilsvarende dør-til-dør-transittid du vil bli presentert med. Hvis du søker etter et lager-til-lager-løsning, vil transittiden vi viser bare dekke komponentene fra lasten overleveres til speditørens lager til den er tilgjengelig for opphenting på på lageret i bestemmelseslandet.

I tillegg til disse standard transittidene er det også noen andre elementer som kan påvirke, og som man må være oppmerksom på. Disse anses ikke som en del av transittiden.

stykkgods transporttid

Seneste bestillingstidspunkt

Seneste bestillingstidspunkt, også kjent som booking cut-off, forteller minimumstiden speditøren krever for å forberede den fysiske håndteringen av lasten. Det settes etter det minste antall dager som kreves mellom bestilling og overlevering av stykkgodsforsendelsen til speditøren. For eksempel, hvis en speditør må motta lasten på en torsdag klokken 16.00 og seneste bestillingstidspunkt er 5 dager før, må bestillingen være mottatt av speditøren senest lørdag kl. 16.00. Hvis du bestiller senere enn dette vil ikke speditøren ha tilstrekkelig tid til å planlegge bestillingen. Lasten vil derfor sendes på den følgende ukens LCL-frakttjeneste, og blir faktisk en uke forsinket.

Tjenestene du ser på Transporteca er allerede iberegnet seneste bestillingstidspunkt for stykkgodsfrakt. Eventuelle tjenester du finner på portalen er dermed fortsatt innenfor speditørens seneste bestillingstidspunkt. På den måten er det aldri en risiko for at du bestiller for sent når du gjør en booking online.

Tolldeklarering

Prosessen med tolldeklarering ved eksport må fullføres før lasten forlater opprinnelseslandet. På samme måte må tolldeklarering i bestemmelseslandet avsluttes før lasten kan forlate det tollbundne området, typisk speditørens lager. Forsinkelse i noen av disse prosessene kan derfor potensielt ha innvirkning på total transittid. Generelt bør det ikke være noen grunn til forsinkelse. Dette avhenger dog av at den som utfører tollklareringen har de riktige dokumentene i tide.

stykkgods transport

Forsinkelser til sjøs

Av og til endrer rederiene rutene til sine containerskip. Dette for å minimere forsinkelsen for kundene i tilfelle forstyrrelser eller for å optimalisere lasten på sine skip. Normalt forsøker de å minimere forsinkelser. Derimot hender det at havner blir utelatt eller at havneanløp forsinkes. Dette vil igjen kunne påvirke havn-til-havn-transittiden. Speditøren vil normalt holde øye med rutene og endringene til fartøyene de har lastet på, for å holde kundene informert. Forsinkelse på mer enn noen få dager er imidlertid svært uvanlig på større handelsruter. Disse kan vanligvis overkommes av enten rederiet eller speditøren ved håndtering av containeren på land. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det påvirke den totale transittiden for forsendelsen.

Frakt av stykkgods

Selv om det ikke er nødvendig å vite det eksakte skipet som lasten er lastet på, vil du normalt kunne se det ut fra konnossementet. Hvis du er interessert, kan du finne ytterligere informasjon om både skipet og eventuelle forsinkelser på rederiets nettside.

stykkgods flyfrakt

Andre forsinkelser

For internasjonal transport av stykkgods er det flere andre forsinkelser som kan oppstå. Selv om disse ikke er vanlige på utviklede handelsruter, kan transittiden påvirkes av for eksempel værforsinkelser, politiske- eller sivile hendelser.

Hva er LCL-tjeneste?

En LCL-tjeneste er forkortelsen for «less than container load» eller stykkgods. Det er en transportløsning som tilbys av speditører til kunder med forsendelser som ikke rommer en full container. Den minste standard marine containeren har et volum på 33 kubikkmeter eller en vekt på 28 tonn. Derfør bør man vurdere LCL-tjeneste for enhver forsendelse som er betydelig mindre enn dette.

stykkgods veitransport

Håndtering av LCL-frakt

Frakt av stykkgods består av en rekke aktiviteter, hvorav sjøfart er en av dem. Det første trinnet mottar og kontrollerer lasten på speditørens konsolideringspunkt (et lager) på opprinnelsesstedet. Speditøren sørger for konsolidering med andre forsendelser, og optimaliserer containerlasten for å fylle en standard fraktcontainer. På opprinnelseslageret vil speditøren håndtere forsendelsen som skal fylles inn i containeren og utstede bekreftelse på frakt til avsenderen. Dette vil vanligvis være et konnossement som tydelig sier at lasten har blitt mottatt for frakt med en LCL-tjeneste, inkludert detaljer som fartøy og tider.

På sjø og i transitt på omlastningshavnene håndteres containeren som transporterer stykkgods på lik måte som enhver annen container.

sjøfrakt

Til tider vil stykkgods passere gjennom speditørens knutepunkt. Disse er sammenlignbare med togstasjoner, hvor last kan slippes ut fra en container med stykkgods og lastes inn i en annen container som skal videre til sluttdestinasjonen.

 

På bestemmelsesstedet leveres containeren på speditørens importlager. Som en del av LCL-tjenesten vil speditøren tømme containeren, sjekke og forberede de enkelte forsendelser for opphenting eller levering.

Tidsplan for stykkgods

Speditører planlegger vanligvis frakt av stykkgods på faste ukentlige- eller to-ukers tidsplaner. For eksempel kan en speditør ha en tjeneste som går fra Shanghai til Rotterdam hver torsdag ettermiddag. Speditøren vil da prøve å tiltrekke seg gods (kunder) for å sikre at containeren er så full som mulig hver uke. I tilfeller der speditøren overbooker containeren, har de fleksibiliteten til å bestille en større container hos rederiet. Dermed kan de tilrettelegge for den ekstra lasten.

stykkgods

Dersom en speditør ikke får fylt containeren med stykkgods en bestemt uke, er det tre alternativer:

Sende den planlagte containeren med lavere utnyttelse – noe som øker kostnaden for speditøren
Bestille forsendelse av stykkgods sammen med en annen speditør – en såkalt samlaster, slik at de sammen kan fylle opp en container; eller i verste fall
Utsette forsendelsene til neste uke (også kjent som rulling av forsendelser)

Enhver speditør bestreber seg på å optimalisere sine planlagte LCL-tjenester for å sikre maksimal lønnsomhet og kundetilfredshet. Dette innebærer å engasjere kunder og salgsteam og jobbe for at lastebestillinger møter minimumskapasiteten hver uke eller hver annen uke. Samlasting er imidlertid svært vanlig og sikrer også kundetilfredshet så lenge stykkgods vil nå frem til destinasjonen til rett tid (som vanligvis er mulig da beholderen sannsynligvis vil bli sendt på samme fartøy). Det er dedikerte speditører som spesialiserer seg på samlasting, og arbeider utelukkende med andre speditører. Rulling av forsendelser er aldri ønsket, og speditører gjør hva de kan for å unngå dette.

stykkgods lastebiltransport

Bestilling av stykkgods

Når du ser etter en LCL-tjeneste som samsvarer med dine fraktbehov, er det et par ting å vurdere:

Kan forsendelsen bli sendt som stykkgods?
Hva er opprinnelsesstedet og destinasjonen for forsendelsen din?
Trenger du ytterligere tjenester, for eksempel pick-up eller levering?
Er det spesifikke krav om transittid eller destinasjon til speditørene?
Vil lasten bli pakket slik at den kan tåle håndtering av gaffeltrucker ved lasting og lossing av containeren?

Når du har bestemt deg for å bestille en LCL-tjeneste hos en speditør, kan det være lurt å starte på en online bookingportal. For å lære mer om hva du skal se etter når du søker etter LCL-tjenester på nettet, foreslår vi at du leser sider som sammenligner ulike speditører med frakt.

stykkgods lastebiltransport

Kostnader

Hver del av fraktprosessen har tilhørende kostnader. Generelt er det sju transportstrinn som skal medregnes for å fastsette den totale kostnaden for en mindre lastbefordring (se dem under Transportprosessen). For å unngå overraskelser er det avgjørende at avsenderen og mottakeren er enige om hvem som er ansvarlig for å betale hver av disse trinnene før frakt av stykkgods finner sted. Innenfor hvert av disse trinnene kan det igjen være flere kostnadsposter. Noen relaterer seg direkte til håndtering av forsendelsene. Andre er avgifter satt av myndigheter eller tilleggsavgifter som pålegges fra underleverandører til speditøren.

Ved vurdering av den faktiske logistikkkostnaden for forsendelsen, ville det være nødvendig å legge sammen alle kostnadsposter. Innenfor hvert av de syv trinnene vil du trenge en fullstendig kostnadsoversikt fra speditøren for å forstå den endelige og fullstendige logistikkkostnaden. Beklageligvis kan dette være en tidkrevende oppgave, da prissetting ofte vil inneholde en rekke ulike tilleggsavgifter. Disse kan være utenfor speditørens kontroll.

stykkgodspriser veitransport

Mens det er mange kostnadsposter og tilleggsavgifter som brukes i næringen, ser det ut til at nye tilleggsavgifter dukker opp nesten daglig. Noen av de vanligste frakt- og tilleggskostnadene du måtte komme over er forklart nedenfor:

LCL shipping rates: Typisk den grunnleggende fraktraten for sjøfrakt.
Havfrakt: Samme som ovenfor
BAF: Bunker adjustment factor – oljetillegg ved sjøfrakt
CAF: Currency adjustment factor – valutatillegg på bakgrunn av valutasvingninger
THC: Terminal handling charge – containerhåndtering ved havnen
Documentation: Arbeid knyttet til utstedelse av nødvendige fraktdokumenter
Bill of Lading: Samme som dokumentasjon
CFS fee: Container freight station – håndtering av forsendelsen på lageret
Custom clearance: Forberedelse og innlevering av tolldeklarasjon
Pick-up: Transport fra avskiper til eksportlageret
Delivery: Transport fra importlager til mottaker
Fuel: Dekker midlertidig høy drivstoffpris for veitransport
Security: Eventuelle ekstra midlertidige omkostninger for sikkerhet
Environmental surcharge: Vanligvis besluttet av myndighetene

Da anvendelsen av disse elementene avhenger av speditøren, gir det ikke mening å gi råd om de enkelte kostnadene. Men som en omtrentlig tommelfingerregel for interkontinal transport, for å sette kostnadene i perspektiv, kan du forvente at de totale kostnadene fra lageret i opprinnelseslandet til lageret på destinasjonen skal fordeles slik: 1/3 for kostnader i opprinnelseslandet, 1/3 for fraktkostnader og 1/3 for kostnader i bestemmelseslandet. I tillegg belastes tolldeklarering, opphenting og levering, hvor prisene er helt avhengig av det lokale markedet og avstanden.

stykkgods flyfrakt

På Transporteca er alle relevante kostnader for LCL frakt inkludert i en totalpris. Det betyr at alle tilleggsavgifter og tilfeldige kostnader vil bli inkludert i prisen du ser i søkeresultatene. Hvis du for eksempel søker etter en dør-til-dør-forsendelse, inkludert tolldeklarering ved eksport og import, vil det ikke være flere fraktrelaterte kostnader belastet av speditøren. Skulle du søke etter en havn-til-havn, vil kostnadene knyttet til eksporthåndtering, importhåndtering, eventuell henting eller levering og tolldeklarering bli belastet direkte av fraktrederen til avsenderen eller mottakeren. Ved å sammenligne prisene du finner på Transporteca med de prisene du kan få direkte fra speditøren, bør du sørge for at alle kostnader inngår i prisene du mottar fra speditøren. Dette for å gjøre det til en relevant sammenligning.

Begrensninger

Stykkgods skal i utgangspunktet passe inn i en standard fraktcontainer. Speditøren som tilbyr tjenesten vil planlegge hver container for å optimalisere bruken og sikre sikker oppbevaring av lasten. Den minste standard fraktcontainer, som stykkgods normalt skal kunne passe inn i, har de indre dimensjonene 589cm X 235cm X 239cm (LxBxH) og en maksimal lastvekt på 28 tonn. Dørens størrelse, som begrenser lastens høyde og bredde, er 233cm X 227cm (BxH).

stykkgodspriser flyfrakt

Når du søker etter stykkgods på Transporteca, gjelder de ovennevnte begrensningene. Hvis lasten overskrider disse vil du bli varslet og spurt om du at vi skal sende forespørselen din til alle våre tilknyttede speditører som tilbyr transport i handelsruten du søker etter. De vil da vurdere om de vil kunne imøtekomme forsendelsen, og ta direkte kontakt med deg med priser.

Avslutningsvis, siden stykkgods er en felles tjeneste, og containeren er erklært som generell last, kan ingen av forsendelsene derfor være farlig. I tillegg må all last være tørr og i stand til å tåle reisen i en standardcontainer ved de temperaturene sjøfrakt utsettes for.

Farlig gods

Farlig gods er generelt forbudt ved transport av stykkgods. Årsaken er at farlig last krever spesiell dokumentasjon, håndtering og oppbevaringskrav. Dette gjelder for alle containere som transporterer mengder med farlig gods. Disse tilleggskravene vil til og med forsinke containeren og ofte medføre ekstra kostnader. Ved å forby at farlig gods som stykkgods, sørger speditørene for at andre ikke-farlige forsendelser ikke står i fare for å bli negativt påvirket av enhver forsinkelse av containeren på grunn av disse spesielle kravene.

International Maritime Organisation (IMO) definerer hvilken last som anses som farlig i International Maritime Dangerous Good Code (IMDG), som går tilbake til 1960. Generelt er farlig gods faste stoffer, væsker eller gasser som kan skade mennesker, andre levende organismer, eiendom eller miljøet. Farlig gods klassifiseres i en av ni klasser i henhold til risikoen de presenterer. Klassene er tilgjengelige fra IMOs nettsted (www.imo.org), og klassifiseringen må gjøres av avsenderen, mottakeren eller de relevante myndighetene der det er spesifisert. Merk at ingen av disse klassifikasjonene vil bli akseptert som stykkgods.

stykkgods skip

Når du søker etter en tjeneste på Transporteca, vil du bli spurt om din forsendelse inneholder farlig last. Hvis det faller inn under en av de ni IMDG-klassene, blir lasten din vurdert som farlig. I så fall vil vi kunne sende dine transportbehov til alle våre tilknyttede speditører som tilbyr en tjeneste i den handelsruten du søker. De vil da kunne komme tilbake til deg dersom de tilbyr en annen tjeneste, som aksepterer farlig gods.

Sånn finner du en speditør

Å finne og velge den beste speditøren er ikke alltid lett. Mens de fleste speditører tilbyr stykkgods, må du finne en speditør med styrke i den handelsruten du er ute etter. Deretter skal du ha prissammenligninger og helst få tilbakemelding fra andre kunder før du tar en beslutning. Betraktninger inkluderer:

Hvor godt tidsplanen og transittiden passer med dine behov – husk å opprette total transittid og hente- og leveringstider
Samlede kostnader for stykkgodsfrakten – inkludert alle komponenter i transportprosessen (se bloggen under Prosess for å lære mer)
Avstand fra avsenderen til eksportlageret hvis du ikke ønsker at speditøren skal stå for pick-up
Avstand fra importlager til mottaker hvis du ikke ønsker at speditøren skal ordne levering
Tilgjengelige anmeldelser og vurderinger fra andre kunder hva angår rettidig levering og kundeservice

Noen av disse opplysningene er tilgjengelige på speditørens nettsider og blogger på Internett. Likevel krever de fleste en betydelig innsamling av og analyse av data for å kunne gjøre en meningsfylt sammenligning. I søkeresultatene på Transporteca viser vi de ovennevnte komponentene på en klar og sammenlignbar måte. Hvis du føler at det er flere komponenter vi bør inkludere, vil vi gjerne høre fra deg. Vårt mål er å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å finne de beste løsninger for stykkgods i forhold til deres behov.