Alt du behøver å vite

Import fra USA

Import fra USA er ikke rakettvitenskap. Det krever bare at du er oppmerksom på de praktiske detaljene og i tillegg gjør deg noen overveielser rundt transporten, så du kan få godset hjem på beste og billigste måte. Les med her, hvor vi sammenfatter de vesentligste faktorene som spiller en rolle, når du importerer varer fra USA.

Hvilken transportform er mest økonomisk for deg?

De to mulighetene dine for import fra USA er sjøfrakt og luftfrakt, og valget mellom de to, avhenger først og fremst av hvor mye det haster å få varene dine hjem, og naturligvis hvilken pris du er villig til å betale. Så vil valget av den mest økonomiske transportformen i høy grad avhenge av hvor i USA din leverandør holder til, samt hvor mye godset veier og måler.

De interne avstandene i USA kan være meget store og innenlands transport er relativt dyrt i USA. Hvis leverandøren din holder til langt inne i landet, for eksempel Denver, Colorado, så kan det bli dyrt å få godset ditt sendt til nærmeste havn, Los Angeles, for å det skipet hjem. Prisen for innenlands transport fra Denver til Los Angeles, gjør at man ofte kan fly godset direkte til Norge fra Denver, til den samme eller lavere pris. Dette avhenger dog fremdeles av hvor mye godset ditt veier og fyller.

USA Luftfrakt

Nettopp på grunn av de meget store interne avstandene, handles det oftest på EXW-betingelser ved import fra USA. Dette er en vesentlig forskjell fra f.eks. Kina, hvor det normalt handles på FOB-betingelser, som er fornuftig fordi fabrikkene historisk sett har vært bygget opp langs kysten omkring de store kinesiske havnebyene. Det er ikke dermed sagt at det ikke er mulig å handle på FOB-betingelser når du importerer gods fra USA, du skal bare være oppmerksom på at ikke alle leverandører tilbyr å stå for de lokale transportomkostningene.

Handler du på EXW-betingelser, slik at du står for hele frakten fra din leverandørs dør, så vil omkostningene for luftfrakt ofte kunne konkurrere med sjøfraktprisene, så lenge du holder deg under 2m3 eller 300 kg. Skal du stedet kun stå for transporten fra en nærliggende havn/flyplass (FOB), så skal du regne med en maks på ca. 1m3 eller 150kg for at luftfrakt vil lønne seg.

Når det gjelder sjøfrakt kan man velge å sende som stykkgods, hvor dere vil være flere importører som deler en container. Dette vil som en tommelfingerregel lønne seg, hvis ikke forsendelsen overstiger 15m3. Har du mer enn 15m3, vil det nok være en bedre løsning å benytte en hel container til å frakte godset ditt hjem. Vektbegrensningen ved sjøfrakt er langt høyere enn ved luftfrakt, derfor vil vekten være irrelevant i de fleste tilfeller – med mindre man selvfølgelig skal transportere svært tungt gods.

Hvor lang tid tar import fra USA?

Ettersom USA er et enormt land, vil transittiden også variere, alt etter hvor i landet godset skal sendes fra. Med sjøfrakt fra f.eks. Newark på østkysten kan du forvente en transittid på 3-4 uker, mens det vil ta omkring 4-6 uker fra f.eks. Los Angeles på vestkysten.

Med luftfrakt kan du regne med en transittid på 2-3 dager for de dyreste tjenestene og 10-12 dager for en mer økonomisk transport.

Under luftfrakt er det dessuten to underkategorier, nemlig «standard luftfrakt», som betyr at godset ditt kommer om bord på et alminnelig passasjerfly og «kurerservice», som er et dedikert fraktfly, som ofte er gode til mindre pakke-forsendelser. Disse foregår alltid dør-til-dør og opereres av kurerfirmaer som f.eks. UPS, TNT og FedEx.

Til deg som ønsker å benytte kurerservice til import fra USA, er det vesentlig å vite at det er svært stor forskjell på kurerenes listepriser og de priser som er tilgjengelige i forbindelse med storkundeavtaler. Har du ikke selv en storkundeavtale, kan du med fordel gå gjennom en speditør eller søke direkte her på siden, hvor du kan få rabatten og samme raske service – uten å selv ha en storkundeavtale.

import fra USA

Viktig når du importerer fra USA til Norge

Kort sagt er den generelle regelen at merverdiavgift (mva) på 25% skal legges til din import til Norge. Ved import av spesifikke produkter som alkohol og tobakk må du også betale særavgifter.
Og sist, men ikke minst, er noen produkter skattepliktig, noe som betyr at du må betale ‘tollavgift’. I hovedsak er import av tekstiler og mat underlagt tollpenger, men merk at de fleste andre varer er tollfrie.

Tollfritak

Hvis du importerer varer fra utlandet med en verdi på mindre enn NOK 350, inkl. transportkostnader og eventuelle forsikringskostnader, så er du fritatt for toll og avgifter.

Fortolling

Når varene dine kommer til Norge, må du informere Tolletaten. Med andre ord må du deklarere importen din. I de fleste tilfeller vil den valgte speditøren håndtere denne prosessen elektronisk via Tolletatens fortollingssystem TVINN. Denne erklæringen danner grunnlag for beregning av toll og andre avgifter.

Hvis varene dine er underlagt toll, må denne betales til tollmyndighetene ved innførsel.
For en gunstig betalingsavtale kan du søke om tollkreditt hos Skattetaten. På denne måten trenger du ikke betale noen skatter i forkant, men kan betale én gang i måneden den 18.

For å finne ut om varene dine er tollpligtig og hvordan tollsatsen er, sjekk tolltariffen.

Den enkelte tollsats ved import fra USA kan variere fra 0%-22% (med unntak av tobakksvarer, som har en tollsats på 75%) og avhenger av det spesifikke produktet du importerer. Vi anbefaler at man som importør av nye varer tar kontakt med Tolletaten og undersøker om det er restriksjoner eller andre utfordringer i tollreglene om den spesifikke varen, før man bestiller det første partiet. Normalt så vil det ikke være problemer, men det kan være en god ide å dobbeltsjekke, så det ikke kommer uventede omkostninger. Eksempler på varer som er belagt med restriksjoner er sprit og tobakk.

Kontakt Tolletaten her.

Merverdiavgift ved import

Som nevnt er du forpliktet til å betale moms på 25% av importen din, og dette skal beregnes ut fra tollverdien. Tollverdien er prisen på varene, transport, forsikring og eventuell toll særavgifter. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å beregne moms på importen og rapportere dette til Skatteetaten via mva-meldingen.

Særavgifter

For å begrense produksjon og import av bestemte varer krever Stortinget særavgifter for disse. Det er produkter som inneholder alkohol, tobakk og sukker som gjelder her. Prisene og beregningen varierer avhengig av hvilke særavgiftspliktige produkter du importerer.
 I tilfeller der du importerer særavgiftspliktige produkter, må du registrere deg hos Skatteetaten og betale særavgiften via Skattemelding for særavgifter.

Vennligst se her for mer informasjon om import til Norge.

Import til privat bruk? Finn all nødvendig informasjon her.

USA import

Hva så med den amerikanske momsen ved import fra USA?

Det er vesentlig å huske på at man i USA normalt angir priser uten moms (sales tax). Hvor mye momsen er, avhenger av hvilken delstat du har med å gjøre. Et raskt Google-søk kan gi deg ytterligere info om momsen i de enkelte delstatene. Hvis du importerer som virksomhet, skal du sørge for at din leverandør ikke oppkrever momsen – hvis det skjer, vil de nemlig være vanskelig å få denne tilbakebetalt.

Ved import fra USA til privat bruk

Importerer du som privatperson, skal du betale dansk moms, og din(e) vare(r) skal deklareres når verdien overstiger NOK 80. Hvis verdien er over NOK 1.150, skal du også betale toll. I dette regnestykket skal ikke fraktomkostningene medregnes.

Priseksempler på import fra USA

Det er ingen tvil om at USA er i en helt annen størrelsesorden enn Norge, derfor er innenlandstransport eller den lokale transport også vesentlig høyere enn vi er vant til her hjemme. Derfor har det også stor betydning for prisen, om du selv har ansvaret for transporten fra din leverandørs adresse (EXW), eller om du kan «nøyes» med å overta ansvaret fra den nærmeste havnen/flyplassen (FOB). Det er dog viktig å være oppmerksom på at pakkhuset hvor godset skal leveres inn ved en FOB-avtale, kan være plassert flere hundre kilometer vekk fra havnen. I så fall vil du selv være ansvarlig for omkostningene fra pakkhuset til avgangshavnen.

Nedenfor finner du et par priseksempler på import fra USA. Eksemplene består av forskjellige transportformer, så du kan få en ide om hvilken løsning som er den beste for deg. Vær oppmerksom på at prisene er veiledende, da disse endrer seg med oljepriser, valutakurser og den generelle konkurransesituasjonen på det gitte markedet.

Los Angeles, CA – Bergen
1 palle: 1.8 m3/300 kg
37 dager med sjøfrakt, dør-dør (EXW)
NOK 5.556

New York, NY – Oslo
1 palle: 1.8 m3/300 kg
26 dager med sjøfrakt, havn-dør (FOB)
NOK 2.220

Las Vegas, NV – Trondheim
2 pakker: 0,40 m3/50 kg
8 dager med kurér, dør-dør (EXW)
NOK 1.790

Speditørens ansvarsbegrensning

Uansett hvor i verden skal importere varene dine fra, gjelder det for internasjonal godstransport at speditøren er ansvarsbegrenset av internasjonale konvensjoner, som vil si følgende ansvarsbegrensninger:

Sjøfrakt: ca. NOK 15 pr. kg pr. pakke
Luftfrakt: ca. NOK 150 pr. kg
Veitransport: ca. NOK 70 pr. kg

Dette betyr at skulle uhellet være ute og dine varer blir skadet eller helt vekk under transporten, så vil speditøren være forpliktet til å erstatte godset iht. verdiene ovenfor, som de er begrenset til. Har speditøren til gjengjeld bevisst påført en skade på godset, vil denne naturligvis være fullt erstatningspliktig.

transportforsikring USA

Hva koster det å forsikre godset mitt?

Forsikringsprisen beregnes på bakgrunn av verdien på godset ditt + transportomkostningene. Du setter bare inn verdien av godset ditt når du gjennomfører din transportbooking, deretter regner systemet selv ut forsikringsprisen. For en samlet verdi opp til NOK 100.000, vil det ikke koste mer enn et par hundre kroner å tilføye en transportforsikring. Hvis den samlede verdien overstiger NOK 100.000, beregnes forsikringsprisen på følgende måte: ca. 0,70% x verdien av godset ditt.

Skulle du ha ytterligere spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss på [email protected] eller på telefon +47 23966700, hvor vi sitter klare for å hjelpe til