Slik beregner du prisen

Totale kostnader ved import av varer fra utlandet

Det er alltid synd når uventede kostnader spiser opp det som skulle vært fortjeneste. Derfor viser vi deg hvordan du beregner totale kostnader ved import, slik at du unngår overraskelser underveis.

Kjøp av varene

Før du begynner å forhandle priser med leverandøren din, bør du forsikre deg om at dere er enige om de spesifikke handelsvilkårene – også kjent som inkoterms – som varene dine skal leveres på. Ved import vil det vanligvis være EXW eller FOB (les mer om EXW og FOB handelsbetingelser her).

Vi ser ofte at folk avslutter handelen uten å ha avtalt bestemte vilkår. Når varene er ferdigproduserte og klare til å bli sendt, oppstår problemer. «Å, du vil ha det på FOB-vilkår?», sier leverandøren. «Jo, vi kan gjøre det på den måten, men det vil koste deg $ 400 ekstra på grunn av de ytterligere kostnadene vi får i tillegg.» Dette ender vanligvis med at du må lage en ny overføring til leverandøren. Det ville vært fint å ha avdekket dette på forhånd for å ha unngå argumenteringen, skuffelsen og den ekstra kostnaden på dette stadiet i prosessen.

Transport og totale kostnader ved import av varer fra utlandet

Kostnaden for den faktiske transporten er ganske enkel å regne ut. Leter du etter en transportpris her på portalen, og kjenner handelsvilkårene som er omtalt ovenfor, vil du få en all-in-pris. Denne prisen garanterer deg at det ikke tilkommer ekstra totale kostnader ved import av varer.

Hvis du velger å få et tilbud direkte fra en speditør, bør du lese nøye gjennom tilbudet for å sikre at det ikke tilkommer ekstra kostnader i løpet av fraktprosessen. Hvis det er mange linjer i tilbudet, men forskjellige typer kostnader, må du være spesielt oppmerksom på hvilke enheter de enkelte kostnadene beregnes ut fra. Ofte ser vi stor forvirring hos folk når noen kostnader beregnes ut fra hvor mange linjer det er i tollpapirene. Noen kostnader beregnes ut fra totalvekt og antall paller, og noen på grunnlag av hvor mange dokumenter det er. Du må også være spesielt oppmerksom hvis det er beskrevet noen unntak i tilbudet. Det være seg kostnader eller avgifter som ikke er inkludert i det opprinnelige tilbudet. Disse vil ofte føre til overraskelser og skuffelser under prosessen.

totale kostnader ved import fra utlandet

Kostnader for toll og moms på varene og på transporten – innenfor EU og over EUs grenser

Toll og moms er de punktene som leder til flest spørsmål og mest forvirring. Du vil imidlertid komme ganske langt med noen grunnleggende kunnskaper.

Først kan vi se på tollen:

  1. Når du importerer fra utlandet til Norge skal det generelt betales toll av varens kostnad, transportkostnader, forsikring, emballasje o.l. Du finner en mer detaljert beskrivelse her.
  2. Befinner du deg i et EU-land er reglene litt annerledes. Normalt er det ikke toll på transporten eller varene når du transporterer fra et EU-land til et annet EU-land. Det er imidlertid noen unntak, f.eks. når det gjelder alkohol og tobakk.
  3. Ved import til et EU-land er det vanligvis alltid toll på varer og selve transporten når varene krysser EUs ytre grense, f.eks. fra Kina til Storbritannia eller Norge til Storbritannia. Tollsatsen avhenger av hvilken type varer du sender og produksjonslandet. På mange typer varer er tollsatsen 0%, men vær oppmerksom på at du alltid må gjøre en tollklarering selv om den fortsatt er satt til 0%.
  4. I de fleste tilfeller er det speditøren som håndterer fortollingen av varene dine. Det er også inkludert i prisene du finner her på Transporteca. Merk at «tollklarering» betyr at verdien av varene dine blir innrapportert til Skatteetaten på dine vegne. Det betyr ikke at speditøren betaler tollen for deg – det må du gjøre selv.

Og så til momsen:

  1. Det er alltid mva på både varene du importerer og selve transporten. Den eneste variabelen er hvem som krever den inn.
  2. Ved import av varer til Norge skal alle varene rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene. Dette kan du gjøre selv, eller speditøren kan ta hånd om det. Mer informasjon om dette finner du her.
  3. Hvis du skal importere til et EU-land, vil speditøren normalt belaste mva på transporten. Handler du som et firma, må du selv spesifisere merverdiavgiften på varen gjennom regnskapet ditt. Dersom du handler privat, vil selgeren belaste deg utenlandsk moms når du kjøper varene.
  4. Hvis du importerer fra et land utenfor EU til et EU-land, blir du ikke belastet moms på transport fra speditøren. I stedet vil Skatteetaten kreve inn mva på både varer og transporten når varene fortolles.

fraktkostnad

Transportforsikring

Det er alltid en god idé å kjøpe transportforsikring når du kjøper transport. En forsikring for vanlige varer koster vanligvis 1% av den totale godsverdien og transporten, men prisen varierer fra leverandør til leverandør, sted til sted og avhengig av bestemte typer varer.

Adgangsforhold ved levering av varene

Et annet aspekt, som dessverre ofte kan skape uforutsette overraskelser og øke den totale kostnaden ved import av varer fra utlandet, er tilgang når varene leveres. Det er vanligvis to typer problemer:

  • Behovet for levering med lift
  • Manglende plass i lastebilen

Hvis du sender pakkepost er leveranse sjelden et problem. Nedenstående gjelder kun for varer som leveres på paller.

Hvis du ikke eier en gaffeltruck eller en rampe beregnet for lasting og lossing av last, må du få varene dine levert med en lastebil som har en innebygd lift. Hvis du mottar oversjøisk frakt med sjøfrakt eller luftfrakt vil dette sjelden være et problem, da varene dine normalt leveres fra det lokale varehuset med en lastebil som har lift.

totale kostnader ved import

Hvis du mottar varer fra Europa, og her snakker vi Europa i bred forstand og ikke bare EU, så transporteres varene vanligvis med lastebil. Hvis lasten du skal motta er større en gjennomsnittet (det som kalles ‘part load’), eller hvis du bor i nærheten av veien der lastebilen kjører forbi (i bransjen kalles det en ‘linehaulbil’ eller eksportbil), så vil speditøren ofte forsøke å levere varene dine med denne lastebilen. På den måten slipper speditøren å måtte ta varene inn på lageret for så å frakte de ut med en separat bil til adressen din. Hvis du ikke tidligere har fortalt speditøren at du trenger levering med en lastebil som har lift, vil du bli belastet for et mislykket leveringsforsøk.

Det er også ditt ansvar at lastebilen har nødvendig plass til å snu og komme rundt hjørner når den leverer varene dine. Hvis den må kjøre igjen fordi det ikke er nok plass, vil du også bli belastet for et mislykket leveringsforsøk.

Bli rustet til å finne de totale kostnadene ved import av varer

Vi håper at ovennevnte informasjon bidrar til at du kan beregne den totale kostnaden ved å importere varer fra utlandet. Hvis du fortsatt sitter igjen med noen spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss via chat, e-post eller telefon.