Hurtigguide

Transportbegrepene

Kjenner du til de viktigste transportbegrepene? Her har vi samlet dem i en hurtigguide, slik at du alltid har lett tilgang til det store bildet.

 

Forsendelsen

Dette er lasten du vil transportere fra et land til et annet. Den kan også bli omtalt som lasten eller frakten. Forsendelsen har egenskaper som dimensjoner, vekt og råvare.

Dimensjoner

For å få et tilbud på internasjonal transport må du vite dimensjonene på lasten du ønsker å sende. Dette måles i høyden, bredden og lengden, enten av den totale sendingen eller som separate deler. Husk at det er de ytre målene som er relevante. Dette fordi speditøren må planlegge hvor mye last fra andre kunder som kan lastes inn i containeren sammen med forsendelsen.

Vekt

Helt enkelt den totale vekten av det du ønsker å sende, inkludert all emballasjen du bruker. Dette kreves for å sikre at speditøren ikke laster containeren med mer enn maksimalt tillatte vekten.

Hvis du ikke er klar over dimensjonene og vekten av forsendelsen, vennligst kontakt din leverandør for denne informasjonen.

handelsbetingelsene

Handelsvare

Du må beskrive nøyaktig hva du sender, slik at speditøren kan fylle ut de nødvendige papirene for internasjonal frakt. Varen vil også bli oppgitt på konnossementet (B/L eller Bill of Lading). Dette er kvitteringen for varene som sendes, og grunnlaget for tolldeklarasjoner.

HS-nomenklaturen

The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) er en internasjonal standard for klassifisering av alle handelsvarer utviklet av Verdens tollorganisasjonen (WCO). Nesten alle tollsystemer baserer sine tolltariffer på denne klassifiseringen. Varene dine må derfor klassifiseres riktig for deklarasjon. Ikke vær bekymret om du ikke vet HS-nomenklaturen til varen din. Leverandøren din vil vite den spesifikke HS-nomenklaturen. Dette gjelder også speditøren som er utdannet for å finne den riktige klassifiseringen basert på din nøyaktige lastebeskrivelse. Hvis du er interessert kan du lese mer om HS-nomenklaturen og se den komplette listen på toll.no.

Opprinnelse og destinasjon

Disse begrepene brukes til å beskrive hvor forsendelsen kommer fra og skal. Dersom du trenger at lasten skal hentes og leveres på bestemte steder må du vanligvis oppgi eksakt adresse. I noen tilfeller kan det være at du selv ønsker å frakte forsendelsen til speditørens lager ved opprinnelse. Eller du kan også ønske å hente forsendelsen på speditørens lager på destinasjonen. Det vil da vanligvis være tilstrekkelig å oppgi en by for å finne de beste transportløsninger som er tilgjengelige.

handelsbetingelsene vei

Lager

Dette er speditørens anlegg der kundene kan levere sin forsendelse ved opprinnelse eller der forsendelsen tas i mot på bestemmelsesstedet. Det er en typisk sikker bygning der speditøren har gaffeltrucker og annet håndteringsutstyr som gjør det mulig for dem å laste og losse frakt og å flytte last inn og ut av containere.

Hvis varehuset ikke eies av speditøren direkte, vil speditøren ha en kontrakt på plass med eieren eller operatøren av lageret. Speditøren vil fortsatt være ansvarlig for sikker håndtering av lasten din.

Container

Fraktcontainere kommer i forskjellige størrelser, alle beregnet for rask og sikker lasting, transport og lossing av last på skip, lastebiler og tog. Du trenger ikke å bekymre deg for spesifikasjonene til containeren, speditøren vil sørge for å bestille riktig type og størrelse med rederiet.

Dokumentasjon

Innen internasjonal handel er det nødvendig med et betydelig antall dokumenter. Generelt refereres det til som dokumentasjon som kreves for forsendelsen.