Hvordan fungerer det

Forklaring på internasjonal frakt

Ved internasjonal frakt er det 5 fysiske trinn og 2 dokumentasjonstrinn som må finne sted ved hver enkelt forsendelse som flyttes fra avsender til mottaker. Fordi hvert trinn har tilknyttede kostnader, er det viktig at partene er enige om hvem som er ansvarlig for hvilken del, før forsendelsen finner sted.

 

 

Eksporttransport

Overføringen av varene fra avsenderens lokaler til speditørens lokaler kalles eksporttransport. Den foregår vanligvis ved hjelp av lastebil eller en kombinasjon av lastebil og tog. Transporten tar vanligvis fra noen timer til uker, avhengig av avstand og geografi.

Ansvaret for å arrangere og betale for eksporttransporten er avhengig av avtalen mellom transportøren og mottakeren. Dersom avtalen er at mottakeren har ansvar for forsendelsen rett fra avsenderens lokaler, er det mottakerens ansvar å arrangere eksporttransport. Hvis avtalen er at mottakeren overtar ansvaret på senere tidspunkt, er det avsenderen som har ansvaret for eksporttransporten.

Internasjonal frakt: Forklaring

For Incoterms EXW (ex works) og FCA (free carrier) er eksporttransporten mottakerens ansvar. Lær mer om Incoterms her.

Hvis det er ditt ansvar å ordne eksporttransport, og speditøren ikke tilbyr denne tjenesten, kan du velge å ordne det selv eller kjøpe det fra et lokalt transportfirma. Hvis du ordner det selv kan du ta med forsendelsen til speditørens lager og overlevere den der. Dermed sparer du kostnaden for eksporttransport. Å ordne eksporttransport med en lokal transportør eller utføre den selv vil vanligvis bare være mulig dersom du har lokal erfaring eller nærvær i det lokale markedet. Men ellers anbefales det å være enig med avsenderen om å ordne eksporttransport.

Tolldeklarasjon ved internasjonal frakt

Tolldeklarasjon ved eksport kreves av myndighetene i opprinnelseslandet for registrering av last som forlater landet. Tolldeklarasjon ved eksport utføres av et autorisert fortollingsfirma. Her kreves det innlevering av opplysninger og nødvendig dokumentasjon vedrørende lasten (for eksempel kinesisk eksportlisens). Den nødvendige dokumentasjonen er forskjellige fra land til land, men speditøren vil kunne informere deg om nøyaktig hvilke dokumenter som kreves.

Det bør avtales mellom avsender og mottaker hvem som er ansvarlig for å ordne tollklareringen. Men det vil normalt være avsender som står for tolldeklareringen ved eksporten. Avsenderen vil da enten bruke speditøren som er satt til å utføre internasjonal frakt eller velge et tollhus direkte. I motsatt tilfelle, der mottakeren skal arrangere eksportklarering, vil det vanligvis være fornuftig å be om at speditøren skal ta hånd om den. Dette med mindre mottakeren har lokal erfaring eller har kontor i eksportlandet. Alternativt kan mottakeren be om at avsenderen skal sørge for tolldeklarering ved eksport.

Eksporthåndtering

Eksporthåndtering omfatter en rekke aktiviteter utført av speditøren eller hans agent. Det starter med at forsendelsen losses fra lastebilen på speditørens lager. Der vil varene telles opp og inspiseres, før varene sammenlignes lasten opp mot bestillingsdetaljene. Speditøren utsteder så en godskvittering til avsender som dokumenterer at lasten er mottatt for internasjonal frakt.

internasjonal frakt vei

Eksporthåndtering av en stykkgodscontainer

Lasten plasseres deretter på lagerhuset sammen med andre forsendelser til samme destinasjon.

Noen dager før skipets avgang pakkes forsendelsene inn i skipets container, og containeren kjøres til havnen. Ved havnen stables containeren sammen med andre containere som skal lastes på samme skip. Når skipet er i havn løftes de om bord.

Det er alltid speditøren som er ansvarlig for internasjonal frakt som har oppgaven med å utføre eksporthåndteringen. Men det er enten avsender eller mottaker som står for betalingen av eksporthåndteringen, alt etter som hva som er avtalen dem i mellom.

Hvis lasten ble solgt på EXW (ex works) eller FCA (free carrier) vilkår, vil betaling for eksporthåndteringen normalt være mottakerens ansvar. Er lasten solgt FOB (free on board), CNF / CIF (cost and freight) eller DDU (delivered duty unpaid) vil eksporthåndteringen normalt være for avsenders regning. Dersom eksporthåndteringen ikke belastes sammen med sjøfrakten, forfaller den vanligvis når godskvitteringen blir utstedt. Den må da betales før lasten hentes ut ved ankomsthavnen.

internasjonal frakt sjø

Sjøfrakt

Et rederi utfører sjøfrakten etter avtale med speditøren. Containeren kan lastes om på flere fartøy i ulike havner, akkurat som når en passasjer bruker offentlig transport og skifter fra en buss til en annen. Konnossementet (House bill of lading) blir utstedt av speditøren og kan angi fartøyet og reisen som lasten er beregnet for. Det vil referere til den første etappen og er ikke nødvendigvis det samme fartøyet som frakter lasten helt til bestemmelseshavnen.

Ved internasjonal frakt er det ikke nødvendig for en avsender eller mottaker å vite hvilket skip lasten er ombord på. Men om du er interessert kan du følge frakten din på rederiets hjemmeside.

Speditøren fakturerer sjøfrakten og relevante tilleggsavgifter direkte til speditøren. Deretter deler speditøren opp kostnaden og belaster frakt og tilleggsavgifter i relevante mengder til kunder som har last i containeren. Når du vurderer fraktrater for internasjnal frakt fra en speditører er det en god idé å sikre at alle tilleggsavgifter og ekstra kostnader er inkludert. Fraktprisene du finner fra speditører på Transporteca vil alltid inkludere alle tilleggsavgifter.

internasjonal frakt van

Tolldeklarering ved import

Myndighetene i mottakerlandet krever importklarering ved all internasjonal frakt som som kommer inn i landet. Dette er en erklæring om type varer og verdier som brukes til registrering og oppkreving av eventuelle avgifter. Importklareringen dekker prosessen med å forberede og sende inn erklæringen, og den nødvendige dokumentasjonen til tollmyndighetene. Men dette er ikke det samme som toll. Toll er den avgiften som er pålagt for de importerte varene ved internasjonal frakt, som normalt betales direkte av mottakeren til de aktuelle tollmyndighetene.

Prosessen med importklareringen ved internasjonal frakt kan vanligvis starte før lasten ankommer destinasjonen. Den må fylles ut før lasten kommer inn i landet. Last betraktes å komme inn i landet i det den krysser grensen og forlater et tollmessig utland.

En speditør, hans agent eller et utvalgt tollhus kan utføre importklareringen ved internasjonal frakt, så lenge de har gyldig lisens. Den som utfører importklareringen vil måtte motta alle nødvendige dokumenter for å starte prosessen. Vanligvis kan prosessen påbegynnes med skannede kopier av dokumentene, men enkelte myndigheter krever originaler før de kan fullføre prosessen. Du må sjekke med speditør eller autorisert fortollingsfirma for å finne ut nøyaktig hvilke dokumenter som kreves ved internasjonal frakt.

Med mindre lasten er solgt på DDP-vilkår (delivered duty paid) er det mottakers ansvar å ordne og betale for importklareringen ved internasjonal frakt. Ofte er det enklest å utvelge speditøren eller speditørens agent på bestemmelsesstedet for å utføre tollklareringen. De vil likevel ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig. Hvis de ikke tilbyr denne tjenesten, vil de kunne anbefale et autorisert fortollingsfirma som kan hjelpe.

transport sjø

Importhåndtering

Importhåndteringen omfatter en rekke aktiviteter utført på speditørens kontor på bestemmelsesstedet. Den starter med at speditøren på bestemmelsesstedet mottar dokumenter fra speditørens kontor eller agent  i opprinnelseslandet. Deretter sjekkes dokumentene og det originale fraktbrevet sendes til rederiet. Videre hentes containeren på havnen og bringes til speditørens lagerhus. Der blir lasten inspisert og sortert enten for videre transport eller henting av mottakeren.

Det er alltid speditøren eller dens agent som har ansvaret for å gjennomføre importhåndteringen. Årsaken er at det kun er den som containeren er sendt til som kan hente containeren på havnen.

Det er enten avsenderen eller mottakeren som betaler importhåndteringen. Hvis handelsbetingelsene er DDU eller DDP (delivered duty unpaid / paid) er det avsenderens ansvar å betale alle kostnader forbundet med å bringe lasten til mottakerens lokaler, inkludert importhåndteringen. For andre handelsbetingelser, for eksempel EXW, FCA, FOB eller CNF / CIF (ex works, free carrier, free on board, cost and freight / cost insurance freight), vil importhåndteringene være for mottakerens regning. Skal importhåndteringen betales av den samme parten som betaler sjøfrakten kan den enten bli belastet samtidig eller den kan betales innen sendes fra destinasjonslageret.

transportprosess steg

Levering

Overføringen av lasten fra importlageret til mottakeradressen og lastens sluttdestinasjon er referert til som levering. Den vil vanligvis foregå med lastebil eller en kombinasjon av lastebil og tog. Denne transporten kan ta fra noen timer til mange dager, avhengig av avstanden og geografien.

Leveringen kan enten utføres av speditøren som står for den internasjonale sjøfrakten eller av et lokalt transportfirma. Alternativt kan mottakeren bestemme seg for å hente lasten selv direkte på destinasjonslageret. På den måten sparer han kostnaden for leveringen. Hvis speditøren utfører leveringen vil kan det enten være med egne lastebiler eller ved å bruke et tredjeparts lastebilforetak. Mottakeren kan derfor ikke alltid forvente å se representanter fra speditøren ved levering av last på deres lokaler.

Leveringen kan deles opp i flere etapper, der speditøren optimaliserer vognlastene for å utføre så effektiv distribusjon som mulig. Noen speditører tilbyr sporing av alle disse bevegelsene. Når alt kommer til alt er det likevel ankomsttiden som teller, ikke hvordan lasten kom frem.

Med mindre de kommersielle vilkårene er DDU / DDP (delivered duty unpaid / paid) vil leveringen normalt betales av mottakeren. Til tider kan det være en fordel å bruke speditøren til å bringe ut forsendelsen. På den måten vil forsendelsen ganske enkelt være en dørlevering. Speditøren vil være ansvarlig for hele transporten til mottakerens dør. Vær oppmerksom på at det i dette tilfellet fortsatt vil være nødvendig å betale alle tollsatser separat før speditøren kan fullføre leveringen.

Hvis speditøren ikke kan tilby leveringen er det vanligvis mange alternativer tilgjengelig i det lokale markedet. Enten kan speditøren anbefale fraktfirmaer, eller mottakeren kan allerede ha erfaring med bestemte tilbydere. Alternativt kan man ringe en lokal transportør. Og ved litt research på nettet kan man finne en med styrke i det lokale markedet.

transportprosess fly

Hvem betaler hva?

Dør-til-port transporttjenester dekker alle transportkostnader fra døren til en adresse du angir i opprinnelseslandet til havnen på destinasjonen. Det er ingen transportkostnader avsenderen må ordne når speditøren plukker opp lasten. Eventuelle lokale kostnader for håndtering av lasten på destinasjonen vil bli belastet direkte til mottakeren før lasten kan hentes på speditørens lager.

Dør-til-varehustransporttjenester dekker alle transportkostnader fra døren til en adresse du angir i opprinnelseslandet til speditørens lager på destinasjonen. Det er ingen transportkostnader for avsenderen å ordne når speditøren plukker opp lasten. Videre er det heller ingen transportavgifter for mottakeren å betale når lasten hentes på speditørens varehus.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du er en importør som kjøper varene dine på EXW-vilkår, og ønsker å hente lasten fra speditørens importlager selv.

Dør-til-dør transporttjenesten dekker hele transporten fra døren til en adresse du angir i opprinnelseslandet til døren til en adresse du angir i mottakerlandet. Det er ingen ekstra transportkostnader for avsenderen å betale når speditøren plukker opp lasten. Det er heller ingen ekstra transportavgifter for mottakeren å betale når speditøren leverer lasten.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis varene handles på EXW, DDU eller DDP, eller hvis det bare er en internt frakt.

Lager-til-havn transporttjenesten dekker all frakt og tilleggsavgifter og lokale kostnader ved opprinnelsesstedet. Det er ingen transportkostnader for avsenderen å betale ved overlevering av lasten på speditørens opprinnelseslager. Eventuelle lokale kostnader for lasthåndtering på bestemmelsesstedet belastes direkte til mottakeren. Dette må skje før lasten kan hentes på speditørens destinasjonslager.

transport hvem betaler

Dette kan for eksempel være relevant hvis du er eksportøren som selger på CIF eller CNF vilkår, og gjerne vil håndtere leveringen selv. Alternativt hvis du er importør som kjøper på FCA-vilkår og ønsker å håndtere leveringen selv.

Lager-til-lagertransporttjenesten dekker alle frakt og tilleggsavgifter, samt lokale avgifter på både opprinnelsested og destinasjon. Det er ingen transportkostnader for avsenderen å betale ved overlevering av lasten på speditørens opprinnelseslager. Det er heller er ingen transportkostnader for mottakeren å betale ved henting av lasten på speditørens destinasjonslager.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du er eksportøren som selger på DPU-vilkår og ønsker å håndtere eksporttransporten selv. Alternativt hvis du er importør som kjøper på FCA-vilkår og ønsker å håndtere leveringen.

Lager-til-dør transporttjenesten dekker alle transportkostnader under internasjonal frakt, fra speditørens lager på opprinnelsesstedet til en adresse du angir i mottakerlandet. Det er ingen transportkostnader for avsenderen å betale ved overlevering av lasten hos speditørens opprinnelseslager. Det er heller ingen transportavgifter for mottakeren å betale når lasten er levert.

Dette kan for eksempel være relevant hvis du er eksportøren som selger på DDU eller DDP- vilkår og ønsker å håndtere eksporttransporten selv eller du er importøren som kjøper på FCA-vilkår.

Havn-til-havn transporttjenesten dekker alle frakt og tilleggsavgifter fra opprinnelseshavnen til destinasjonenshavnen. Lokale avgifter for frakthåndtering ved opprinnelsesstedet belastes avsenderen direkte når lasten overleveres hos speditørens opprinnelseslager. Lokale avgifter for lasthåndtering på bestemmelsesstedet belastes direkte til mottakeren før lasten hentes på speditørens destinasjonslager.

transportfly

Dette kan for eksempel være relevant hvis du er eksportøren som selger på CNF- eller CIF-vilkår, og gjerne vil håndtere eksporttransporten selv. Alternativt om importøren som handler på FOB-vilkår og gjerne  vil håndtere leveringen selv.

Havn-til-lager transporttjenesten dekker alle frakt og tilleggsavgifter og lokale avgifter på destinasjonen. Lokale avgifter for frakthåndtering ved opprinnelsesstedet belastes direkte avsenderen når lasten overleveres på speditørens opprinnelseslager. Det er ingen transportavgifter for mottakeren å betale seg lasten hentes på speditørens destinasjonslager.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du er importør som kjøper på FOB-vilkår, og vil at håndtere leveringen selv.

Havn-til-dør transporttjenesten dekker hele transporten fra havnen ved opprinnelsesstedet og frem til døren på en adresse i mottakerlandet. Lokale avgifter for frakthåndtering ved opprinnelsesstedet belastes direkte avsenderen når lasten overleveres hos speditørens opprinnelseslager. Det er ingen transportavgifter for mottakeren å betale når lasten er levert i mottakerlandet.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du er importøren som handler på FOB-vilkår og ønsker at lasten leveres på døren din.

Tolldeklareringen er en valgfri tjeneste og tilgjengelig for valg hvis speditøren tilbyr denne tjenesten i handelen du søker etter. Les mer om tolldeklarering ved eksport og tolldeklarering ved import under Transportprosessen. Her kan du lære hvilke alternativer du har hvis du ikke kjøper tolldeklarering direkte fra speditøren.

Les mer om fraktpriser her.